Prima   -  Noutăți - NORTEK, primul centru de inovare și transfer tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord, își sărbătorește prima aniversare

NORTEK, primul centru de inovare și transfer tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord, își sărbătorește prima aniversare

01.12.2023   1119 accesări  

Prima aniversare a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK din Regiunea de Dezvoltare Nord, creat în cadrul unui proiect finanțat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), a fost marcată vineri, 1 decembrie, la Bălți. La eveniment au participat autorități publice centrale și locale, ambasadori, parteneri de dezvoltare, reprezentanți ai mediului academic, rezidenți NORTEK și studenți.

În cadrul unei sesiuni de discuții cu genericul „NORTEK – motorul dezvoltării Regiunii Nord”, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Maria Prisacari, a subliniat că cercetarea, inovarea și transferul tehnologic sunt măsuri prioritare în țara noastră, reflectate în documente strategice naționale și regionale.

Maria Prisacari, director ADR Nord: „Infrastructura regională de cercetare, inovare și transfer tehnologic creată va impulsiona și va accelera dezvoltarea Regiunii Nord. Acum avem mai multe posibilități pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea afacerilor. Acum un an, împreună am schimbat direcția de dezvoltare a regiunii, marcând începutul inovării.”

În context, șefa ADR Nord a precizat că, pe lângă lucrările de construcție-montaj de creare a Centrului NORTEK, ADR Nord și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au elaborat „Programul de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți în calitate de pol de dezvoltare 2023-2027”, document strategic ce prevede consolidarea și extinderea activității Centrului NORTEK în calitate de Hub antreprenorial regional. Totodată, la nivel regional, ADR Nord a elaborat un studiu privind specializarea inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord, iar Centrului NORTEK îi revine un rol important în acest sens.

Proiectul de creare în municipiul Bălți a Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord, a fost implementat în două etape. Etapa I a prevăzut intervenții la blocul 4 și blocul 5, cu efectuarea următoarelor tipuri de lucrări: arhitectură și rezistență, construcții structuri metalice, instalații interioare de alimentare cu apă și canalizare, echipament electric de forță și iluminat interior, telecomunicații, semnalizare de incendiu etc. În Etapa II au fost executate lucrări de finisare a blocului 4 și blocului 5, etajele 2, 3, 4, cu următoarele tipuri de lucrări de bază: arhitectură; încălzire, ventilare și condiționare; rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare, lucrări electrice de forță și iluminat interior, telecomunicații, semnalizare de incendiu, automatizare și amenajarea teritoriului.

Cele două blocuri ale Centrului NORTEK, cu o suprafață de 6054 mp, au fost conectate la electricitate, rețele de apă și canalizare, la rețeaua Internet și la alte rețele de telecomunicații. Totodată, a fost creată o structură de management a Centrului.

Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic NORTEK a fost lansat în data de 2 decembrie 2022.

NORTEK este rezultatul unui parteneriat de succes dintre sectoarele public și privat, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și partenerii de dezvoltare, creat prin contribuția financiară a Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției de Dezvoltare Regională Nord, din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Pentru NORTEK, din FNDRL au fost alocate 24,9 mil. lei în infrastructura deja existentă. Partenerii strategici de dezvoltare USAID, Suedia și UK aid susțin Centrul NORTEK prin investiții în infrastructură, programe educaționale, digitalizare și antreprenoriat.