Prima   -  Noutăți - Discuții la ADR Nord pe marginea implementării foii de parcurs a Studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

Discuții la ADR Nord pe marginea implementării foii de parcurs a Studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord

16.11.2023   1506 accesări  

Implementarea foii de parcurs a Studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord a fost tema unei ședințe de lucru desfășurată joi, 16 noiembrie 2023, în incinta Agenției de Dezvoltare Regională Nord. La eveniment au participat reprezentanții ai autorităților publice centrale, specialiști ADR Nord, reprezentanți ai mediului academic și ai mediului antreprenorial.

Agenda ședinței de lucru a inclus un șir de aspecte privind viziunea țării în domeniul cercetării/dezvoltării strategiei inteligente, potențialul specializării inteligente al Regiunii de Dezvoltare Nord, implementarea S3 (Smart Specialisation Strategy), colaborarea ADR Nord cu mediile academic și antreprenorial în domeniul specializării inteligente. Totodată, în cadrul evenimentului, ADR Nord a propus inițierea activităților de constituire a unui consiliu consultativ strategic pentru implementarea Planului de acțiuni a Studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord.

În cadrul evenimentului, Maria Prisacari, director ADR Nord, a prezentat Studiul de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, aprobat de Consiliul  Regional pentru Dezvoltare Nord în luna februarie curent. La rândul său, Diana Russu, șefa Direcției Susținere și Promovare a Membrilor în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), a prezentat un studiu de caz la nivel național privind validarea domeniilor prioritare S3 în Regiunea de Dezvoltare Nord prin procesul de descoperire antreprenorială.

Maria Prisacari, director ADR Nord: „La nivel de regiune, cu suportul GIZ Moldova, am elaborat un studiu de specializare inteligentă, prin care am identificat domenii importante cum ar fi sectorul agroalimentar, sectorul de textile și pielărit, sectorul automotive și componente electrice și electronice. Pentru aceste sectoare s-au identificat anumite nișe și idei de proiecte. Principalul impact așteptat este creșterea și succesul în sectoarele în care economia noastră regională poate fi competitivă, putând chiar să schimbe și să modernizeze modelul regional de producție.”

Igor Malai, șef Direcție politici de dezvoltare regională, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Specializarea inteligentă este atât o acțiune pe care o realizăm, cât și un angajament al țării noastre în aprofundarea proceselor de integrare în Uniunea Europeană. Specializarea inteligentă, care se regăsește în toate documentele de politici publice, este o activitate care trebuie să contribuie la dezvoltarea socio-economică a țării și a regiunilor de dezvoltare. Specializarea inteligentă ne poate demonstra care sunt cele mai eficiente domenii unde putem obține o dezvoltare socio-economică cât mai rapidă. Urmărind aceste scopuri, trebuie să luăm în considerare posibilitățile economice ale regiunilor și să implicăm în elaborarea acestei strategii cât mai multe părți interesate. ADR Nord este instituția de dezvoltare regională care a avansat cel mai mult în acest domeniu, deja având un studiu discutat pe larg și aprobat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord.”

Diana Russu, expertă în specializare inteligentă, șefa Direcției Susținere și Promovare a Membrilor, CCI a RM: „Elaborarea unui document de specializare inteligentă se bazează pe abordarea de jos în sus, este un proces bazat pe dovezi și consultat de toate părțile interesate. Am elaborat un document care, dacă schimbăm accentele, poate fi transformat într-o strategie regională. Astfel, ADR Nord poate gestiona domeniul mai simplu, studiul facilitându-i totodată posibilitatea de intervenție în domeniile de specializare inteligentă.”

Igor Chiosa, șef interimar, Direcția politici în domeniul cercetării și inovării, Ministerul Educației și Cercetării: „Studiului de specializare inteligentă este un document european și mă bucur că Regiunea de Dezvoltare Nord are astfel de succese remarcabile. Ministerul pe care îl reprezint este implicat în dezvoltarea Strategiei «Moldova-2030», elaborarea acestei strategii fiind pe ultima sută de metri. Una dintre metodele de accelerare a integrării europene pe segmentul cercetare și inovare este dezvoltarea și aprobarea documentelor strategice axate pe specializarea inteligentă. De aceea, ministerul depune toate eforturile ca, până cel târziu în luna februarie, strategia să fie aprobată.”

În cadrul ședinței de lucru, Elena Boboc, șefa secției Planificare și cooperare regională, a prezentat detalii relevante privind implementarea foii de parcurs a Studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord. Astfel, rezultatele foii de parcurs urmează să fie axate pe atingerea următoarelor obiective specifice:

  • Creșterea competitivității economiei regionale prin aplicarea inovării și cercetării în domeniul agriculturii și procesării produselor agricole;
  • Facilitarea cooperării intersectoriale și aplicarea soluțiilor inteligente în fabricarea confecțiilor, încălțămintei și articolelor din piele și textile;
  • Sprijinirea cercetării aplicative în fabricarea de mașini, utilaje și echipamente.

Până în prezent, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, prin intermediul ADR Nord, au fost elaborate mai multe studii pe dimensiunea specializării inteligente, printre care „Dezvoltarea lanțurilor valorice pentru sectorul fructelor în Regiunea de Dezvoltare Nord”, „Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord”, „Strategia în domeniul specializării economice în Regiunea de Dezvoltare Nord”, elaborat cu suportul partenerilor din Cehia. De asemenea, cu suportul GIZ Moldova, a fost elaborat „Documentul de orientare pentru conexiunea S3 cu nivelul regional", care conține recomandări și pași ce urmează a fi examinați în contextul elaborării Strategiei de Specializare Inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord.

Specializarea inteligentă este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a UE, în special prin Obiectivul de Politică 1 „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.

Materialele prezentate în cadrul ședinței de lucru se găsesc la rubrica „Fișiere anexate”.