Prima   -  Noutăți - La Bălți au fost finalizate lucrările de reparație a străzii Petru Zadnipru și a unor căi de acces

La Bălți au fost finalizate lucrările de reparație a străzii Petru Zadnipru și a unor căi de acces

21.12.2022   1147 accesări  

La Bălți au fost finalizate lucrările de reparație a străzii Petru Zadnipru și a căilor de acces intravilan în perimetrul străzii Cahul 48 b – 54 a. Lucrările au fost executate în cadrul proiectului de revitalizare urbană „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”, finanțat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și implementat de ADR Nord.

Miercuri, 21 decembrie 2022, directorul și specialiști ADR Nord au verificat calitatea lucrărilor de construcție executate, în contextul desfășurării procedurii de recepție la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului de revitalizare urbană. Împreună cu autoritatea publică locală, responsabilul tehnic, reprezentanții operatorului economic și alte părți implicate în procesul de implementare a proiectului, specialiștii ADR Nord au inspectat strada Petru Zadnipru și căile de acces reparate.

În decurs de șase luni, SA „Drumuri-Bălți” a asfaltat un segment cu o lungime de 534 m din strada Petru Zadnipru și a reparat 677 m de căi de acces intravilan în perimetrul străzii Cahul 48 b  54 a.

Valoarea lucrărilor în cadrul acestui subproiect constituie 4,87 mil. lei, din sursele FNDRL. Contribuția Primăriei municipiului Bălți este de 10% din suma alocată.

În cadrul aceluiași proiect de revitalizare urbană, la Bălți se desfășoară lucrări de reabilitare, modernizare și sporire a nivelului de eficiență energetică a Gimnaziului nr. 6, situat pe strada Kiev, nr. 16. Valoarea contractului de antrepriză încheiat în acest sens constituie 17,7 mil. lei, iar lucrările urmează să fie finalizate în toamna anului 2023.

În acest an, din sursele FNDRL, ADR Nord implementează în nordul țării trei proiecte de revitalizare urbană. Unul dintre acestea este proiectul „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți”, depus de Primăria mun. Bălți în cadrul Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023. Conform Programului Operațional Regional Nord pentru anii 2022-2024, astfel de proiecte își propun să consolideze rolul și funcțiile orașelor în sporirea competitivității regiunii.