Prima   -  Noutăți - Regiunea de Dezvoltare Nord va avea un studiu de specializare inteligentă

Regiunea de Dezvoltare Nord va avea un studiu de specializare inteligentă

04.11.2022   998 accesări  

Cu suportul Germaniei, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a inițiat activitățile pentru elaborarea unui studiu de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord.

Joi, 3 noiembrie 2022, în cadrul unei ședințe de inițiere, specialiștii ADR Nord au discutat cu experți în domeniu pe marginea planului de elaborare a studiului. La eveniment au participat și invitați din cadrul mai multor instituții. Activitățile planificate urmează să fie desfășurate în următoarele două luni, cu susținerea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova.

În cadrul evenimentului, directorul ADR Nord, Maria Prisacari, a subliniat necesitatea și importanța elaborării studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord.

„Abordarea prin specializare inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord va contribui la direcționarea resurselor disponibile pentru cercetare și inovare exact în domeniile unde acestea pot fi valorificate pe deplin – sectoarele economice care reprezintă competitivitate și atractivitate sporită. Specializarea inteligentă este deosebit de necesară în această perioadă de criză economică. Aceasta reprezintă cea mai bună modalitate de optimizare a beneficiilor în materie de cercetare și inovare ale investițiilor publice. Principalul impact așteptat este acela al creșterii și succesului în sectoarele în care economia noastră regională poate fi competitivă, putând chiar să schimbe și să modernizeze modelul regional de producție”, a relevat șefa ADR Nord, Maria Prisacari.

La rândul lor, expertul Sergiu Porcescu și Diana Rusu, șefă de direcție în cadrul CCI, s-au referit la experiența UE în domeniul specializării inteligente și, respectiv, la activitățile care urmează în procesul de elaborare a studiului, prezentând în acest sens un plan de activități.

Sarcinile-cheie pentru elaborarea studiului

Pentru elaborarea studiului de cercetare de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, experții CCI urmează să îndeplinească următoarele sarcini-cheie:

  • elaborarea metodologiei de realizare și conținutul studiului;
  • colectarea și prelucrarea cantitativă și calitativă a informației pe domenii de activitate și raioane;
  • efectuarea vizitelor în teritoriu în vederea analizei în teren a potențialului sectoarelor economiei regionale în contextul specializării inteligente pentru instituțiile, unitățile identificate;
  • elaborarea planului de acțiuni concret pentru un termen de 1-3 ani în vederea promovării și susținerii domeniului respectiv pentru a fi incluse în Programul Operațional Regional Nord;
  • elaborarea de recomandări concrete pentru ADR Nord și autoritățile publice locale privind modul de integrare a specializării inteligente în Politica regională și implementarea acțiunilor concrete, precum și recomandări privind posibilele oportunități de finanțare;
  • elaborarea unui document de orientare pentru ADR Nord pentru implementarea recomandărilor concrete privind acțiunile de aplicare a specializării inteligente în domeniile de politică relevante pentru determinarea deciziilor de investiții pentru cercetare și inovare.

Specializarea inteligentă în Regiunea de Dezvoltare Nord

În Programul Operațional Regional Nord, document de programare strategică elaborat la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, sunt stabilite obiectivele și direcțiile strategice al regiunii pentru perioada 2022-2024. Una dintre direcțiile stabilite este axată pe sprijinirea sectoarelor-cheie cu potențial de specializare inteligentă din Regiunea de Dezvoltare Nord, cu impact asupra creșterii economice prin sporirea gradului regional de cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare și antreprenoriat.

Totodată, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, prin intermediul ADR Nord, au fost elaborate mai multe studii pe dimensiunea respectivă, printre care „Dezvoltarea lanțurilor valorice pentru sectorul fructelor în Regiunea de Dezvoltare Nord”, „Cercetare, Dezvoltare și Inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord”, „Strategia în domeniul specializării economice în Regiunea de Dezvoltare Nord”, elaborat cu suportul partenerilor din Cehia. De asemenea, cu suportul GIZ Moldova, a fost elaborat „Documentul de orientare pentru conexiunea S3 cu nivelul regional”, care conține recomandări și pași ce urmează a fi examinați în contextul elaborării Strategiei de Specializare Inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord.

Ce este „specializarea inteligentă”

Specializarea inteligentă se referă la o nouă generație de politici în materie de cercetare și inovare, care merg dincolo de investițiile în cercetare și dezvoltare și de consolidarea capacității generale de inovare.

Specializarea inteligentă este un concept promovat de Uniunea Europeană pentru a exprima cadrul și mecanismele de specializare a proceselor de inovare la nivelul unei țări/regiuni de dezvoltare. În exercițiul financiar 2021-2027, acest concept este susținut prin obiectivele strategice investiționale ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în special prin Obiectivul de Politică 1 „O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente”.

În anul 2015, Republica Moldova, împreună cu alte 192 țări, s-a angajat să implementeze Agenda 2030, în care se regăsesc și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă adoptate de Organizația Națiunilor Unite.

Elaborarea studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova se desfășoară în cadrul proiectului de susținere a Regiunii de Dezvoltare Nord ca răspuns la situațiile de urgență, implementat de ADR Nord și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”. Proiectul MSPL este implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

 
Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase