Prima   -  Noutăți - Invitație de manifestare a interesului pentru Programul Subsidiilor Locale oferite în domeniul Dezvoltării Regionale și Cooperării la nivel regional

Invitație de manifestare a interesului pentru Programul Subsidiilor Locale oferite în domeniul Dezvoltării Regionale și Cooperării la nivel regional

06.12.2018   783 accesări  

Deutsche Zusammenarbeit prin intermediul Agenției de Cooperare și Dezvoltare a Germaniei (GIZ) invită Organizațiile non-guvernamentale/non-profit să își manifeste interesul pentru programul subsidiilor locale oferite pentru creșterea gradului de informare despre prevederile Capitolului 20  al Acordului de Asociere UE-Republica Moldova și Planul de Acțiune1, precum și să contribuie la promovarea "înțelegerii reciproce și cooperării bilaterale în domeniul politicii regionale, inclusiv privind metodele de formulare și de punere în aplicare a politicilor regionale, guvernanța și parteneriatul pe mai multe niveluri, cu un accent deosebit pe dezvoltarea zonelor defavorizate și pe cooperarea teritorială, având ca obiectiv stabilirea canalelor de comunicare și îmbunătățirea schimburilor de informații și de experiență între autoritățile naționale, regionale și locale, actorii socioeconomici și societatea civilă".

"Subsidiile Locale" sunt oferite în cadrul proiectului "Platforma de schimb în ceea ce privește Capitolele referitoare la Dezvoltarea Regională în cadrul Acordului de Asociere semnat de către UE cu Georgia, Moldova și Ucraina" implementat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova.

Organizațiile interesate sunt rugate să depună conceptele proiectelor propuse de a fi implementate, în baza cărora vor fi  preselectate câteva dine ele. Organizațiile preselectate vor fi invitate să prezinte informații suplimentare despre proiectele lor și un buget mai detaliat al proiectului, în conformitate cu cerințele GIZ prevăzute pentru contractele de acordare a subvențiilor locale.

Cererile de participare trebuie să fie prezentate în limba engleză și să nu depășească 10 pagini. Cererile cu informații incomplete sau inexacte nu vor fi luate în considerare.

Bugetul maxim oferit per proiect nu va depăși suma de 7 000 EUR. Finanțarea este supusă verificării conform standardelor comerciale ale GIZ și eligibilității juridice care va fi efectuată pentru fiecare candidat căruia i s-a aprobat primirea finanțării.

Proiectele selectate se preconizează a fi lansate în luna Martie 2018.  Durata totală a fiecărui proiect nu trebuie să fie mai mare de 6 luni.

Găsiți atașat modelul Conceptului de Proiect.

Cererile de participare trebuie să includă:

  • Conceptul proiectului și toate documentele necesare atașate;
  • O copie a certificatului de înregistrare al organizației în Republica Moldova, orice licențe, aprobări, certificate de profesionale de calificare deținute;
  • Certificatul privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat sau o copie a ultimului raport financiar.

Cererile trebuie prezentate prin email la reprezentanța de țară al GIZ din mun. Chișinău, [email protected], nu mai târziu de 30 Ianuarie 2019. Vă rugăm să indicați în tema scrisorii următoarea referință : "EaP Local Subsidy application".


1 Acordul de Asociere UU-Moldova poate fi găsit la:

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/moldova/documents/eu_moldova/eu_-_moldova_association_ageement.pdf și http://www.mfa.gov.md/img/docs/Acordul-de-Asociere-RM-UE.pdf