Prima   -  Noutăți - Au fost constituite Comitetele directoare locale ale trei proiecte de alimentare cu apă și canalizare

Au fost constituite Comitetele directoare locale ale trei proiecte de alimentare cu apă și canalizare

04.04.2018   2651 accesări   ADR Nord

Comitetele directoare locale (CDL) ale trei proiecte de alimentare cu apă și canalizare (AAC) au fost constituite marți, 3 aprilie, și miercuri, 4 aprilie, în incinta ADR Nord. Este vorba despre proiectele „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia”, „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Fălești” și „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Edineț”. Ședințele de constituire a celor trei CDL-uri au fost organizate în colaborare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul ședințelor au fost prezentate obligațiunile managerilor locali de proiect și rapoartele de monitorizare a celor trei proiecte de AAC din Drochia, Fălești și Edineț. Totodată, membrii celor trei Comitete au examinat și aprobat prin vot unanim Regulamentul de activitate al CDL-urilor.

Conform prevederilor Regulamentului, primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, a fost aleasă președintă a CDL pentru proiectul de la Drochia; vicepreședinte al CDL a fost numit Vitalie Josan, vicepreședinte al raionului Drochia, iar managerul de proiect Ruslan Babin a fost numit secretar al CDL.

În cazul proiectului de la Fălești, primarul orașului Fălești, Vladimir Rusu, a fost ales președinte al CDL; vicepreședinte al CDL a fost numit Constantin Cuschevici, șef Secție construcție, gospodărie comunală și drumuri în cadrul Consiliului raional Fălești, iar managerul de proiect Serghei Culibaba a fost numit secretar al CDL.

La proiectul de AAC de la Edineț, directorul Î.M. „Apă-Canal” Edineț, Vitalie Sorocan, a fost ales președinte al CDL; vicepreședinți ai CDL au fost numiți Alexandru Zui, consilier local în Consiliul raional Edineț, și Valeriu Rogaciov, specialist Direcția construcții, gospodărie comunală, drumuri, privatizare și postprivatizare în cadrul CR Edineț, iar managerul de proiect Angela Miron a fost numită secretară a CDL.

CDL-urile vor servi în calitate de platformă pentru a asigura o mai bună cooperare între principalele părţi interesate în implementarea proiectelor, în particular, și a politicii de dezvoltare regională, în general. În context, Denis Parea, consultant național MSPL/GIZ în servicii publice locale, a menționat că CDL-urile nou-create vor oferi soluții pentru orice probleme care ar putea apărea pe parcursul implementării proiectelor și, totodată, vor oferi mai multă responsabilitate părților implicate la nivel local.

În urma realizării celor trei proiecte de AAC, rețelele de alimentare cu apă din Edineț vor fi extinse cu 4,5 km, iar 22,9 km vor fi reabilitate. În orașul Fălești, 11,5 km de rețele de alimentare cu apă vor fi reabilitate. Totodată, la Fălești rețelele de alimentare cu apă vor fi extinse cu 2,4 km și vor fi construite 2,6 km de rețele de aducție. În orașul Drochia, vor fi reabilitați 4,6 km de aducție de apă potabilă sub presiune și 8,5 km de rețele de alimentare cu apă. Mai mult, rețelele de alimentare cu apă din Drochia vor fi extinse cu 8,9 km. Totodată, la Drochia vor fi construite 1 stație de tratare a apei potabile și reabilitate 2 stații de pompare, 7 castele de apă și 6 rezervoare de apă potabilă. De asemenea, vor fi instalate 7 stații hidrofor în blocurile locative multietajate.

Valoarea estimativă a proiectului de AAC din Drochia se cifrează la 1,5 milioane de euro, a proiectului de AAC din Fălești  1,27 milioane de euro, iar a proiectului de AAC din Edineț  2,85 milioane de euro. Banii urmează să fie oferiți de Uniunea Europeană prin intermediul MSPL.

În perioada următoare, urmează să fie creat un CDL și în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani”, valoarea estimativă a căruia este de 3,5 milioane de euro, oferiți de Uniunea Europeană, prin intermediul MSPL.

Aceste proiecte sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

 
Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase