Prima   -  Noutăți - Etapele și modalitățile de implementare a proiectelor de modernizare a serviciilor publice locale cu finanțare de la Uniunea Europeană, prezentate detaliat în incinta ADR Nord

Etapele și modalitățile de implementare a proiectelor de modernizare a serviciilor publice locale cu finanțare de la Uniunea Europeană, prezentate detaliat în incinta ADR Nord

17.05.2017   2517 accesări   ADR Nord

Astăzi, în incinta ADR Nord, au avut loc două ateliere de lucru pentru autoritățile locale din câteva localități din nordul republicii unde vor fi realizate proiecte de modernizare a serviciilor publice locale cu finanțare de la Uniunea Europeană. În cadrul celor două ateliere de lucru, specialiștii ADR Nord și consultanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) i-au informat pe participanți despre modul de implementare a proiectelor cu finanțare de la Uniunea Europeană, reieșind din cerințele finanțatorului, precum și din experiența acumulată de proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), gestionat de GIZ.

Precizăm că, în următorii ani, ADR Nord va implementa în Regiunea de dezvoltare Nord șase proiecte cu finanțare de la Uniunea Europeană, oferită prin intermediul GIZ/MSPL: patru proiecte în domeniul Aprovizionare cu apă și sanitație și două în domeniul Eficiența energetică a clădirilor publice.

În cadrul primului atelier de lucru, dedicat proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, au participat reprezentanți ai mai multor localități din raioanele Râșcani, Edineț, Drochia și Fălești, acolo unde vor fi realizate patru proiecte: (1) „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani"; (2) „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Edineț și în orașul Cupcini (Faza I)”; (3) „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia (Faza I)”; (4) „Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în raionul Fălești (orașul Fălești, satul Făleștii Noi și satul Călugăr) (Faza I)”.

Cel de-al doilea atelier de lucru, la care au participat reprezentanți ai municipiului Bălți și ai satului Flămânzeni, raionul Sângerei, a fost dedicat proiectelor de eficiență energetică a clădirilor publice. În localitățile menționate vor fi realizate două proiecte: (1) „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți”; (2) „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni”.

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a atras atenția asupra procesului complex de implementare a proiectelor cu finanțare de la Uniunea Europeană. „Implementarea celor șase proiecte va fi bazată pe abordarea «5 Piloni», activități în cadrul cărora vor participa toate părțile implicate în acest proces complex”, a subliniat directorul ADR Nord.

„Activitățile de astăzi rezultă dintr-un proces de planificare la nivel local și regional inițiat de ADR Nord acum doi-trei ani. Au fost elaborate Programele regionale sectoriale în domeniile respective. Au fost identificate un număr oarecare de proiecte: inițial idei de proiecte, ulterior acestea au fost examinate de către experți. În cele din urmă, am ajuns la un număr de proiecte care practic au fost acceptate de Uniunea Europeană pentru a fi finanțate. Implementarea propriu-zisă a proiectelor nu a început pentru că așteptăm ca, în cel mai scurt timp, să fie semnat Acordul de finanțare între GIZ și Uniunea Europeană”, a comunicat Petru Veverița, consultant național superior GIZ/MSPL, șeful Domeniului de intervenție 2.

În vederea realizării activităților ce vor fi stabilite și agreate de către toate părțile interesate, Valentina Pleșca, consultant național superior GIZ/MSPL, i-a îndemnat pe participanții la cele două activități să fie cooperanți pe toată durata implementării proiectelor, astfel încât ADR Nord, GIZ și autoritățile locale să îndeplinească cu succes obiectivele pe care le-au trasat în comun.

În cadrul atelierelor de lucru, consultanții naționali GIZ/MSPL Vasile Brașovschi și Elena Spânu au vorbit despre specificul implementării proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație și de eficiență energetică a clădirilor publice, prin prisma modelului de servicii publice locale eficiente bazat pe abordarea „5 Piloni”: (1) planificarea și programarea integrată la nivel local; (2) îmbunătățirea cooperării dintre APL-uri; (3) investiții în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale; (4) consolidarea capacităților APL-urilor și a prestatorilor de servicii; (5) mobilizarea și sensibilizarea populației.

Totodată, consultanții naționali GIZ/MSPL au oferit detalii pe marginea pachetului de documente necesar pentru implementarea proiectelor, reieșind din abordarea celor „5 Piloni” enumerați mai sus. În mod special, consultanții naționali au subliniat necesitatea desemnării cât mai curânde, din partea beneficiarilor de proiecte, a managerilor de proiecte, exponenți care, de rând cu specialiștii ADR Nord și consultanții GIZ/MSPL, vor fi implicați în mod direct în elaborarea setului de acte solicitate de către finanțator. Din componența pachetului de documente vizat fac parte Memorandumul de înțelegere, Matricea cadrului logic, Matricea de riscuri și Planul de implementare a proiectului.