Prima   -  Noutăți - Studiile de fezabilitate pentru conceptele de proiecte viabile identificate în baza Programelor regionale sectoriale, transmise beneficiarilor

Studiile de fezabilitate pentru conceptele de proiecte viabile identificate în baza Programelor regionale sectoriale, transmise beneficiarilor

16.02.2016   1632 accesări   ADR Nord

Studiile de fezabilitate și documentația echivalentă pentru conceptele de proiecte viabile (CPV) identificate în baza Programelor regionale sectoriale (PRS) în domeniile Eficiența energetică în clădirile publice și Aprovizionarea cu apă și canalizare au fost înmânate, pe suport de hârtie, autorităților publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord, potențiali beneficiari de proiecte.

Actele de predare-primire a documentelor au fost semnate în cadrul ședinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) din 12 februarie a.c.

Cu această ocazie, Stela Corobceanu, lider adjunct de echipă GOPA și managerul sectorului dezvoltare regională, a prezentat un raport referitor la studiile de fezabilitate elaborate în baza PRS.

Membrii CRD Nord au aprobat listele CPV, identificate și dezvoltate cu suportul partenerilor de dezvoltare și a proiectelor-pilot „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Totodată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Agenția de Dezvoltare Regională Nord au primit câte un exemplar, pe suport de hârtie și în format electronic, în limbile română și engleză, al rapoartelor și studiilor pe fiecare sector în parte, după cum urmează:

Eficiența energetică în clădirile publice

IMSP Spitalul Raional Fălești din orașul Fălești

 • Analiza tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului: „Sporirea eficienței energetice a IMSP Spitalul Raional Fălești din orașul Fălești” (112 pag.);
 • Sumar: Analiza tehnico - economică și conceptul de reabilitare a proiectului: „Sporirea eficienței energetice a IMSP Spitalul Raional Fălești din orașul Fălești” (9 pag.).

Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei

 • Analiza tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului: „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni” (104 pag.);
 • Sumar: Sumar Analiza tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului «Iurie Boghiu» din satul Flămânzeni" (9 pag.).

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți

 • Analiza tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți” (98 pag.);
 • Sumar: Analiza tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic «Dimitrie Cantemir» din municipiul Bălți” (10 pag.).

IMSP Spitalul Raional Edineț din orașul Edineț

 • Analiza tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului: „Sporirea eficienței energetice a IMSP Spitalul Raional Edineț din orașul Edineț” (101 pag.);
 • Sumar: Analiza tehnico-economică și conceptul de reabilitare a proiectului: „Sporirea eficienței energetice a IMSP Spitalul Raional Edineț din orașul Edineț” (9 pag.).

Aprovizionarea cu Apă și Canalizare

 • Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia” (227 pag.);
 • Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Optimizarea cheltuielilor de întreținere a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Edineț și orașul Cupcini” (268 pag.);
 • Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în raionul Fălești (orașul Fălești, satul Făleștii Noi și satul Călugăr)” (257 pag.);
 • Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Sângerei” (217 pag.).

Studiile de fezabilitate și documentația echivalentă în sectorul Drumuri regionale și locale vor fi transmise Administrației de Stat a Drumurilor.

Amintim că au fost elaborate CPV în cadrul celor patru Programe regionale sectoriale pentru Regiunea de Dezvoltare Nord: Aprovizionarea cu apă și canalizare, Drumuri regionale și locale, Managementul deșeurilor solide, Eficiența energetică în clădirile publice. CPV au un buget total estimativ de 50 de milioane de euro.

Cele patru documente strategice sectoriale au fost elaborate în rezultatul desfășurării, în ultimii doi ani, a unui șir de ateliere de lucru. Documentele respective au fost aprobate de CRD Nord. Conceptele de proiecte elaborate în cadrul Programelor regionale sectoriale au toate șansele să fie realizate, odată cu obținerea finanțării din partea fondurilor europene și a donatorilor interesați.

Activitățile de planificare regională sectorială au avut loc cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, acordat în cadrul proiectului MSPL, gestionat de GIZ. Proiectul GIZ urmărește să îmbunătăţească serviciile publice locale în satele şi oraşele din Republica Moldova. Beneficiarul principal al proiectului este MDRC, ADR-urile şi CRD-urile, precum și comunităţile din regiunile de dezvoltare din țară.