Prima   -  Noutăți - Investiții de circa 47 de milioane de lei în Regiunea de Dezvoltare Nord, în 2015

Investiții de circa 47 de milioane de lei în Regiunea de Dezvoltare Nord, în 2015

06.01.2016   2415 accesări   ADR Nord

În 2015, Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Valoarea totală a investițiilor este de aproximativ 47 de milioane de lei în 2015, din care 40 de milioane de lei oferiți de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și peste 7 milioane de lei atrași din surse externe.

„Una dintre cele mai importante realizări ale ADR Nord în 2015 este faptul că am reușit să consolidăm parteneriatele de dezvoltare și să punem bazele unor noi relații de cooperare, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Acest obiectiv ne-a reușit în mare parte grație legăturilor de colaborare cu partenerii noștri tradiționali din Letoni și România, precum și cei din Polonia și Germania. O realizare importantă a ADR Nord în 2015 este organizarea Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, eveniment ajuns la cea de-a treia ediție”, susține directorul ADR Nord, Ion Bodrug.

Realizarea proiectelor de dezvoltare regională

În 2015, din sursele FNDR, ADR Nord a valorificat 34 de milioane de lei pentru realizarea proiectelor de dezvoltare regională. ADR Nord a mai valorificat în cadrul a 2 proiecte de dezvoltare regională circa 6 milioane de lei din sursele Guvernului Germaniei, oferite prin intermediul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Astfel, în 2015, suma totală investită pentru realizarea proiectelor de dezvoltare regională în nordul republicii este de circa 40 de milioane de lei.

Majoritatea proiectelor de dezvoltare regională finanțate de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională anul trecut au fost lansate în 2014, un proiect – în 2013 și unul în 2015.

Surse financiare importante au fost alocate pentru proiectele de reabilitare a infrastructurii fizice, conform priorității nr. 1 din Strategia de Dezvoltare Regională Nord.

În rezultatul realizării proiectelor de infrastructură, ADR Nord a obținut anul trecut următoarele rezultate: 5 km de drum renovat, 11 km de rețele de apeduct construite,  1 stație de pompare a apelor reziduale construită, 11 km de rețele de canalizare construite.

Finanțarea proiectelor de dezvoltare regională în 2016 va fi decisă la următoarea ședință a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, după ce Parlamentul va aproba Bugetul de Stat pentru anul curent.

În 2015, pentru dezvoltarea celor patru regiuni din Republica Moldova (Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia) au fost alocați din FNDR circa 186 de milioane de lei. Pentru comparație, bugetul FNDR în 2014 a fost de circa 195 mln lei, în 2013 – circa 191 mln lei, iar în 2012 – circa 160 mln lei.

Planificare strategică şi programare

Procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord pentru anii 2016-2020, iniţiat de ADR Nord în 2013, a fost finalizat către sfârșitul anului 2015. Acest proces a fost susţinut de experţi naţionali, internaționali (Letonia, Polonia, România, Cehia) şi parteneri ai ADR Nord (Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălți, Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Republica Letonia şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest din România). Proiectul Strategiei a fost prezentat la o consultare publică care a avut loc la sfârșitul lunii decembrie, în cadrul căreia au fost colectate propuneri de completare a planului de acţiuni cu activități şi parteneri responsabili de realizare a acestora. Strategia de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 va fi aprobată în cadrul ședinței Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord, planificată pentru sfârșitul lunii ianuarie 2016.

„Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord a fost unul dintre cele mai importante obiective ale ADR Nord în anul 2015. Totodată, ne-am specializat în promovarea și atragerea investițiilor și avem suport din partea mediului academic la etapa de planificare. E de remarcat faptul că, din 2016, doi specialiști din secția noastră vor activa în cadrul Serviciului cooperare și atragerea investițiilor, creat de ADR Nord, serviciu care va depune maxim efort pentru identificarea parteneriatelor şi a fondurilor pentru realizarea obiectivelor propuse”, susține Inga Cojocaru, șefa Secției planificare strategică și programare.

Proiecte și parteneriate internaționale

Una dintre cele mai importante realizări ale ADR Nord în anul 2015 a fost colaborarea fructuoasă cu partenerii internaționali și atragerea a importante surse financiare externe în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Astfel, în pofida contextului din ultima perioadă, ADR Nord a reușit în ultimul an să atragă, din surse externe, investiții de peste 350 de mii de euro. Cea mai mare parte a acestor mijloace financiare (cca 320 de mii de euro) au fost oferite de România, Polonia și Cehia, pentru realizarea a cinci proiecte.

În 2016, ADR Nord va continua să colaboreze cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia, Agenția de Investiții și Dezvoltare a Letoniei (LIAA), Asociația Obștească „Forumul Rural din Letonia", Oficiul Mareșalului Wielkopolska din Polonia, Asociația Obștească Institutul pentru Germania și Europa de Nord (INIEP), Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest din România, Agenția Cehă pentru Dezvoltare din Republica Cehă, Ambasada României în Republica Moldova, precum și alți parteneri internaționali. În acest sens, au fost elaborate planuri comune de acțiuni.

Pe parcursul colaborării dintre ADR Nord și Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Letonia, au fost facilitate încheierea a 14 memorandumuri de colaborare între administrațiile publice locale din ambele țări, două dintre care în 2015.

Evenimente de anvergură

Cel mai mare eveniment organizat anul trecut de ADR Nord, în parteneriat cu Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale din Republica Letonia şi autorități publice locale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, a fost ediția a III-a a evenimentului Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, desfășurat în perioada 5-10 octombrie 2015 în orașele Bălți, Glodeni, Briceni, Edineț, Florești și Soroca. Prin acest eveniment, ADR Nord a promovat potențialul economic și investițional al regiunii, a implicat actorii regionali în procesul de dezvoltare regională și a facilitat parteneriate de dezvoltare în special dintre localităţile / întreprinderile din nordul Republicii Moldova, Letonia și România.

Programul Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord a cuprins alte două evenimente importante: un forum economic internațional și Ziua cooperării Letoniei cu Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. La Zilele regiunii au participat peste 200 de antreprenori din Republica Moldova, România și Letonia. Acest fapt a facilitat crearea a noi parteneriate de succes. Astfel, au fost semnate două acorduri de colaborare între administrații publice locale din nordul Republicii Moldova și din Letonia.

Toate cheltuielile pentru organizarea celei de-a III-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, în sumă de peste 11,600 de euro, au fost acoperite integral din surse externe.

Achiziții publice

Anul trecut, ADR Nord a organizat 10 proceduri de achiziții publice pentru proiectele finanțate din FNDR, dintre care 6 au fost anulate, iar 4 au fost finalizate cu încheierea contractelor. Din cauza anulării și repetării majorității licitațiilor, precum și a sistării, din 7 iulie, a publicării anunțurilor procedurilor de către Agenția Achiziții Publice, ADR Nord nu a reușit contractarea tuturor lucrărilor și a serviciilor planificate pentru anul trecut. Executarea a 4 contracte din 2015 va continua în anul 2016.

Perspective

În următoarea perioadă, echipa ADR Nord va continua să muncească în direcția realizării politicilor de dezvoltare regională, prin implementarea proiectelor și atragerea investitorilor străini în regiune. Totodată, ADR Nord va continua să valorifice relațiile pe care le-am cultivat în toți acești ani cu partenerii săi din Letonia, Germania, România, Polonia și alte state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit directorului ADR Nord, Ion Bodrug, în toate activitățile inițiate de ADR Nord este necesară implicarea activă a autorităților publice locale din regiune. „În pofida anumitor impedimente, obiective ori subiective, vom face tot posibilul pentru a oferi autorităților locale suportul necesar, pentru că doar împreună putem dezvolta eficient regiunea noastră”, susține directorul ADR Nord.

Galerie de fotografii