Prima   -  Noutăți - Vizite de monitorizare în teren, la proiectele în curs de implementare

Vizite de monitorizare în teren, la proiectele în curs de implementare

23.08.2013   3017 accesări  

Recent, specialiști Secției management proiecte de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord au efectuat un șir de vizite în teren pentru a monitoriza și a verifica mersul lucrărilor în cadrul a 5 proiecte de dezvoltare regională.

BĂLȚI, 22 august 2013. În cadrul ședinței de lucru în cadrul proiectului „Susținerea dezvoltării sectorului privat și procesului de atragere a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcția rețelelor de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere (ZEL) Bălți”, s-a discutat despre despre acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea începerii executării lucrărilor și despre termenele de executare a acțiunilor necesare pentru demararea lucrărilor.

Solicitantul Proiectului este Primăria municipiului Bălți. Proiectul se înscrie în prioritatea I din Strategia de Dezvoltare Regională Nord - reabilitarea infrastructurii fizice. Prin acest proiect se urmărește facilitarea procesului de atragere a investițiilor în sectorul privat al Regiunii de Dezvoltare Nord prin construcția infrastructurii de apă și canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei Economice Libere Bălți.

Valoarea totală a proiectului este de 15.592.430,00 lei, suma solicitată din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională fiind de 14.820.000,00 lei, ceea ce reprezintă 95% din costul total al proiectului. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni. Proiectul a fost lansat la începutul lunii iulie curent. Detalii despre proiect se găsesc AICI.

CORJEUȚI, BRICENI, 22 august 2013. Implementarea proiectului „Reparația sectorului de drum local L-37 «Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova»”.

Solicitantul proiectului de reparație a unui sector de drum local L-37 este Primăria Corjeuți. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea economică a zonei dezavantajate din satul Corjeuți, raionul Briceni, precum și din satul Trinca, raionul Edineț. Lungimea porțiunii de drum în reparație este de 7,6 km. Lucrările au demarat în octombrie 2012, anul trecut valoroficându-se 9 994,20 de mii de lei. Pentru continuarea lucrărilor în 2013, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a aprobat suma de 17 500,00 de mii de lei. Valoarea totală a proiectului este de 47 510,9 de mii de lei, sumă acoperită integral din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI.

OTACI, OCNIȚA, 21 august 2013. Implementarea proiectului „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un mediu curat în Regiunea Nord”.

Obiectivul general al proiectului din Otaci este extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare al orașului. Valoarea totală a proiectului este 23 564 300 lei, bani solicitați integral din sursele Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Lucrările de reconstrucție a apeductului au fost finalizate în iulie 2012, suma investită în acest scop cifrându-se la 7 442 582,22 de lei. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI.

ȚAUL, DONDUȘENI, 21 august 2013. Implementarea proiectului „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural Conacul Pommer și a drumului de acces la parcul dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni”.

Suma solicitată din FNDR pentru implementarea acestui proiect este de 23.305.122,62 de lei, ceea ce constituie 100% din costul total al proiectului depus de Primăria Țaul în cadrul Apelului de Propuneri de Proiecte II. Proiectul se înscrie în prioritatea 3 din Strategia de Dezvoltare Regională Nord - îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice. Pentru anul 2013, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat alocarea, din FNDR, a 5 milioane de lei. Proiectul urmează a fi implementat în decurs de 24 de luni. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI.

SÂNGEREI, 20 august 2013. Implementarea proiectului „Finisarea  construcției apeductului magistral Bălți-Sângerei cu ramificații comunitare”.

Prin implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral Bălți-Sângerei, al cărui solicitant este Consiliul Raional Sângerei, se urmărește accesul la surse de apă potabilă sigure și de calitate pentru populația din raionul Sângerei (oportunitate pentru raionul Telenești). Valoarea totală a proiectului este de 22 800 661.63 lei. Urmăriți evoluția implementării proiectului AICI.