Prima   -  Noutăți - Ședințe de lucru în cadrul a trei proiecte de dezvoltare regională

Ședințe de lucru în cadrul a trei proiecte de dezvoltare regională

18.05.2013   2763 accesări  

În a doua jumătate a săptămânii în curs, directorul ADR Nord, Ion Bodrug, șeful Secției management proiecte a ADR Nord, Constantin Bândiu, au participat la trei ședințe de lucru ca urmare a vizitelor de monitorizare la fața locului în cadrul a trei proiecte de dezvoltare regională, implementate de ADR Nord.

CORJEUȚI, BRICENI, 16 mai 2013. În cadrul vizitei de lucru în satul Corjeuți, raionul Briceni, unde se implementează proiectului „Reparația sectorului de drum local L-37 «Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova»”, s-a discutat despre valorificarea surselor financiare la proiect, respectându-se calitatea în construcții, precum și despre prezentarea proceselor-verbale de execuție a lucrărilor a operatorilor economici.

Solicitantul proiectului de reparație a unui sector de drum local L-37 este Primăria Corjeuți. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea economică a zonei dezavantajate din satul Corjeuți, raionul Briceni, precum și din satul Trinca, raionul Edineț. Lungimea porțiunii de drum în reparație este de 7,6 km. Lucrările au demarat în octombrie 2012, anul trecut valoroficându-se 9 994,20 de mii de lei. Pentru continuarea lucrărilor în 2013, Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a aprobat suma de 17 500,00 de mii de lei. Valoarea totală a proiectului este de 47 510,9 de mii de lei, sumă acoperită integral din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.

OTACI, OCNIȚA, 16 mai 2013. În cadrul vizitei de lucru în orașul Otaci, raionul Ocnița, unde se implementează proiectul „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în Regiunea de Dezvoltare Nord”, s-a discutat despre implicarea administrației publice locale din Otaci în procesul de rezolvare a problemelor legate de gazoduct, pentru a nu tergiversa lucrările ce urmează a fi efectuate. De asemenea, s-a mai discutat despre graficul de executare a lucrărilor în termeni, respectarea calității în construcție, dar și despre urgentarea contractării stației de epurare.

Construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare din cadrul proiectului de la Otaci este în desfășurare. Lucrările de reconstrucție a apeductului au fost finalizate în iulie 2012, suma investită în acest scop cifrându-se la 7 442 582, 22  de lei.

Recent, șeful Secției management proiecte de la ADR Nord, Constantin Bândiu, a efectuat, împreună cu un grup de specialiști în construcții, o vizită de lucru la un proiect similar, implementat de ADR Centru în Călărași. Vizita de lucru a fost efectuată în vederea preluării experienței privind construcția unei stații de epurare moderne în Otaci, ce va fi construită pe bani din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR).

Obiectivul general al proiectului din Otaci este extinderea și modernizarea sistemului de apă și canalizare al orașului. Valoarea totală a proiectului este 23 564 300 lei, bani solicitați integral din sursele FNDR.

Ședințele de lucru din cadrul proiectelor din Corjeuți și, respectiv, Otaci, prezidate de către directorul ADR Nord, Ion Bodrug, i-a reunit pe primarul de Corjeuți, Victor Andronic, primarul de Otaci, Vasile Traghira, precum și pe responsabilii tehnici și operatorii economici SRL „PoduriPrim”, SRL „Nouconst", SA „Magistrala” și SRL „Valis”.

SÂNGEREI, 17 mai 2013. În cadrul vizitei de lucru la proiectul „Finisarea  construcției apeductului magistral Bălți-Sângerei cu ramificații comunitare" s-a discutat despre problemele apărute la trecerea pe sub calea ferată, dar și despre necesitatea efectuării a 4 spargeri în locurile unde țevile trec pe sub drum. Un accent deosebit s-a pus pe necesitatea încadrării în graficul de executare a lucrărilor la construcția apeductului, precum și pe necesitatea înregistrării contractului de procurare a pompelor pentru stația de pompare a apei la Achiziții Publice. Totodată, au fost discutate și obstacolele întâlnite la construirea branșamentelor.

Ședința de lucru din cadrul acestui proiect, prezidată de către directorul ADR Nord, Ion Bodrug, i-a reunit, în incinta ADR Nord, pe Constantin Bândiu, șeful Secției management proiecte, Marina Barîșpoli, responsabil ethnic, Ion Gânga, director comercial FCP „Soldi" SRL, și Sergiu Radu, diriginte de șantier.

Prin implementarea proiectului de construcție a apeductului magistral Bălți-Sângerei, al cărui solicitant este Consiliul Raional Sângerei, se urmărește accesul la surse de apă potabilă sigure și de calitate pentru populația din raionul Sângerei (oportunitate pentru raionul Telenești). Valoarea totală a proiectului este de 22 800 661.63 lei.