Prima   -  Noutăți - ANUNȚ | Concurs pentru ocuparea unui post vacant la Agenția de Dezvoltare Regională Nord | Larga, Briceni

ANUNȚ | Concurs pentru ocuparea unui post vacant la Agenția de Dezvoltare Regională Nord | Larga, Briceni

14.12.2011   2694 accesări  

Denumirea și sediul instituției organizatoare a concursului

Denumirea funcției publice vacante:

Manager pentru proiectul: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”.

Responsabilități:

 • Răspunde de realizarea graficului activităților proiectului conform criteriilor temporare, cantitative, calitative și financiare;
 • Identifică și raportează despre riscurile la care se expune proiectul la etapa implementării.
 • Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizațional și conceptual în corespundere cu planul de implementare al proiectului;
 • Răspunde de monitorizarea și evaluarea activităților, produselor, rezultatelor și impactului proiectului;
 • Efectuează vizite în teritoriu la locul realizării proiectului în vederea colectării informațiilor despre mersul implementării proiectului;
 • Participă la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora.

Condițiile de participare la concurs:

 • Studii superioare în domenii relevante (tehnic sau economic. Cunoștințe vaste în domeniul activității întreprinderilor mici și mijlocii. Constituirea și activitatea Incubatorului de Afaceri);
 • Abilități în managementul administrativ și financiar al proiectelor;
 • Cunoașterea limbilor române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj;
 • Deprinderi excelente de comunicare;
 • Cunoașterea bună a Word și Excel este necesară.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome/certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Cererea și documentele pentru participare pot fi prezentate la adresa:

Agenția de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A

Tel.: (231) 61980

E-mail: [email protected][email protected]

Data limită pentru prezentarea documentelor: 30.01.2012