Prima   -  Noutăți - Beneficiile Republicii Moldova în urma implementării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

Beneficiile Republicii Moldova în urma implementării Strategiei UE pentru Regiunea Dunării

13.12.2011   3387 accesări  

CHIȘINĂU, 12 decembrie. Coodonatorii Naționali ai României și Moldovei pentru implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), Viorel Ardeleanu, director general al Biroului SUERD, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și viceministrul Dezvoltării Regionale, Veaceslav Guțuțui, s-au întîlnit pentru a discuta participarea Republicii Moldova și a României în procesul de implementare a strategiei  și specificul proiectelor care urmează a fi depuse.

„În procesul de implementare a SUERD, au fost organizate în acest sens întrevederi cu experții naționali pe domenii; suntem în procesul de acumulare și discutare a conceptelor de proiecte. Sperăm să le dezvoltăm și credem că întrevederea de astăzi va constitui o posibilitate de preluare a experienței partenerilor români la capitolul mecanism instituționalizat, dialog cu partenerii", a comunicat viceministrul Veaceslav Guțuțui în mesajul de salut. Coordonatorul național, viceministrul Veaceslav Guțuțui, a mai spsus că, totodată, conceptele de proiect ar trebui să prevadă specificul landșaftului riveran al rîului Prut și integrarea acestor proiecte în cadrul macroregiunilor Dunării.

La rîndul său, Viorel Ardeleanu, coordonatorul național al României, a comunicat că Strategia Dunăreană pornește de la necesitățile cetățenilor și are o abordare de jos în sus. Este necesară armonizarea obiectivelor autorităților publice centrale și locale cu obiectivele strategiei; totodată, participarea factorilor de decizie de la toate nivelele este foarte utilă. „SUERD este un instrument nou și include și state ce nu sunt membre UE, dar tind spre aceasta. Scopul strategiei este dezvoltarea macroregiunii. În acest context, Republica Moldova are posibilitatea să se alinieze legislației europene, dar și să-și dezvolte cooperarea cu alte state, la toate nivelurile”, a adăugat Viorel Ardeleanu.

La eveniment au participat Excelența Sa Marius Lazurca, ambasador al României la Chișinău; reprezentanți de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor; Ministerul Economiei; Ministerul Culturii; Ministerul Mediului; Ministerul Educației; Agenția Turismului; Academia de Științe a Moldovei și reprezentanți de la instituțiile omoloage din România, precum și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională, președinți de raioane etc.

„Au apărut noi oportunități pentru Republica Moldova, pentru Regiunea Nord. Este ceva nou pentru noi. Se cuvine să studiem atent Strategia UE pentru Regiunea Dunării și să ne implicăm activ. Aici e vorba de proiecte de mare anvergură. Este nevoie de o pregătire serioasă pentru implicare”, consideră directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Ion Bodrug.

De asemenea, în cadrul reuniunii a fost prezentată structura instituționalizată a celor implicați în implementarea Strategiei Dunărene în România, menționîndu-se că în România a fost instituite un Birou de implementare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, un comitet interministerial director; de asemenea, un Forum Național care include reprezantanți ai diferitor sectoare (privat, APL, APC, instituții de cercetare și analiză etc.).

Reprezentanții români ai mediului de afaceri au specificat că sunt dispuși să  ofere Republicii Moldova tot sprijinul necesar pentru a identifica proiecte bune și pentru a evita dificultățile întîlnite de către ei în acest proces.

Amintim că, împreună cu Austria, Republica Moldova gestionează domeniului nr. 9 al strategiei „Investiții în resurse umane și aptitudini”, iar în cadrul reuniunii cu oficialii din România vor fi identificate modalități de conectare și la alte proiecte desfășurate sub umbrela SUERD, inclusiv prin atragerea altor țări participante pentru implementarea acestora. / MDRC

Proiecte comune ce ar putea fi dezvoltate ân cadrul SUERD

CHIȘINĂU, 13 decembrie. Serviciul de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor informează că ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Marcel Răducan, s-a întîlnit cu Viorel Ardeleanu, directorul general al Biroului SUERD, care deține și funcția de coordonator național al României în cadrul Strategiei. Oficialii au discutat despre proiectele comune ce ar putea fi dezvoltate în cadrul SUERD și despre identificarea modalităților de conectare și la alte proiecte desfășurate sub umbrela SUERD, inclusiv prin atragerea  altor țări participante pentru implementarea acestora,  precum și cunoașterea beneficiilor Republicii Moldova sub aspectul derulării proiectelor transfrontaliere.

La întrevedre cu delegația română, ministrul Marcel Răducan a fost însoțit de viceministrul Veaceslav Guțuțui, coordonator național pentru SUERD; Valentina Pleșca, directorul Direcției generale dezvoltare regională; Igor Malai, vicedirectorul Direcției generale dezvoltare regională; Elena Bejenaru, directorul Direcției arhitectură, construcții și locuințe; Svetlana Rogov, șeful Direcției relații internaționale și atragerea investițiilor și Anatolii Botnaru, șef al Cabinetului ministrului.

Ministrul Marcel Răducan a mulțumit părții române pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența în identificarea și inițierea proiectelor care să ridice nivelul de trai la moldovenilor, obiectiv primordial al SUERD. „Scopul este bine determinat, perspectivele sunt mari, ne bucurăm să coordonăm la nivel național strategia; în contextul priorităților dezvoltării regionale, urmează să identificăm proiecte comune și să le implementăm cu succes", a menționat ministrul.

La rândul său, Viorel Ardeleanu a menționat că la etapa de identificare a ideilor de proiect este important de a stabili o structură de lucru permanentă. De asemenea, directorul general al Biroului SUERD a mai comunicat că, la sfîrșitul lunii ianuarie 2012, la București, va fi organizată reuniunea coordonatorilor naționali și a coordonatorilor domeniilor Strategiei, în cadrul căreia vor fi discutate problemele legate de finanțarea proiectelor.

La finalul dialogului, ambele părți au decis ca la ședința comună a guvernelor, care va avea loc în 2012, Republica Moldova să prezinte lista propunerilor de proiecte pentru a fi aprobate. / MDRC