Prima   -  Noutăți - ADR Nord și Agenția pentru Eficiență Energetică au încheiat un Memorandum de colaborare

ADR Nord și Agenția pentru Eficiență Energetică au încheiat un Memorandum de colaborare

18.11.2011   3301 accesări  

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), reprezentată de directorul Ion BODRUG, și Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), reprezentată de directorul Mihail STRATAN, au semnat vineri, 18 noiembrie a.c., la Chișinău, un Memorandum de colaborare.

Memorandumul a fost încheiat avînd în vedere obiectivul comun al celor două agenții în domeniul eficienței energetice și de valorificare a surselor regenerabile de energie pentru obiective publice. Astfel, scopul Memorandumului este de a stabili un cadru comun pentru cooperarea dintre cele două agenții, ținîndu-se cont atît de prevederile legislației naționale și europene, cît și de obligațiile internaționale.

„Ne propunem, în 2012, să avem cu AEE o și mai eficientă colaborare, întru beneficiul Regiunii Nord. Mai mult ca atît, colaborarea noastră ar putea da roade în contextul în care Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest din România ne-a propus să fim parteneri într-un proiect de promovare a eficienței resurselor energetice, din cadrul Programului Sud Estul Europei", a spus directorul ADR Nord, Ion BODRUG.

„Consider că lucrul pe care l-am început în acest an va avea continuitate. Sperăm că vom colabora mai fructuos și vom avea rezultate mai frumoase, cu atît mai mult cu cît, în 2012, pentru domeniul de eficiență energetică sînt prevăzuți, din Bugetul de Stat, 189 de mln. de lei", a declarat directorul AEE, Mihail STRATAN.

Obiectivele Memorandumului urmăresc consolidarea colaborării dintre ADR Nord și AEE în următoarele domenii:

  • Schimbul de informații privind politicile referitoare la conservarea energiei și tehnologiile pentru energie regenerabilă;
  • Furnizarea de informații privind proiectele din sectorul energetic din RM;
  • Promovarea măsurilor de eficiență energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie pentru obiectivele publice în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN);
  • Facilitarea implementării politicilor naționale din sectorul energetic în RDN, în special a Planului de acțiuni privind inițierea Programului de implementare a măsurilor de eficiență energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie pentru obiective publice;
  • Transferul de know-how privind elaborarea și emiterea reglementărilor în domeniul eficienței energetice.

Activitățile pe care și le propun agențiile în scopul funcționării Memorandumului încheiat presupun organizarea întîlnirilor și vizitelor de lucru, precum și pregătirea rapoartelor periodice privind progresul înregistrat în legătură cu obiectivele menționate mai sus.

AEE, subordonată Ministerului Economiei, este un organ administrativ în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile. Misiunea AEE este de a asigura și a sprijini realizarea obiectivelor Programului Național de îmbunătățire a eficienței energetice, acordînd asistența necesară la elaborarea programelor și planurilor locale pentru eficiența energetică și monitorizînd realizarea acestora.