Anunțuri / Tendere

  12.01.2018 // Planul anual de achiziții publice al ADR Nord pentru anul 2018
  12.01.2018 // LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ nr.MSPL/GIZ/S/NA/001 Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1), Drochia (Lot NA 2), Edineț (Lot NA 3)

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică internaţională

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: (0231) 29682

 e-mail: adrnord-achizitii@mail.ru

Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile:

Fălești (Lot NA 1)

Drochia (Lot NA 2)

Edineț (Lot NA 3)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, bir. 202 sau la adresa e-mail: adrnord-achizitii@mail.ru

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: română

Codul Fiscal: 1009601000267

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL

Banca BC'Victoriabank'S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr. 1, Bălţi

Termenul de depunere a ofertelor: 05.03.2018, ora 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 05.03.2018, ora 11:00

  12.01.2018 // LICITAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ nr. MSPL/GIZ/S/NA/001 Achiziționarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1) Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, r. Sângerei (Lot NE 2)

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică locală

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: (0231) 29682

 e-mail: adrnord-achizitii@mail.ru  

Obiectul achiziţiei: Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1)

Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, r. Sângerei (Lot NE 2)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, bir. 202 sau la adresa e-mail: adrnord-achizitii@mail.ru

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: română

Codul Fiscal: 1009601000267

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL

Banca BC'Victoriabank'S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr. 1, Bălţi

Termenul de depunere a ofertelor: 05.03.2018, ora 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 05.03.2018, ora 10:00

  01.02.2018 // ANUNŢ DE INTENŢIE. Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani

ANUNŢ DE INTENŢIE

Denumirea autorităţii contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Relaţii de contact:

tel.: (+373) 231 2-96-82

fax: (+373) 231 6-19-80

e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziţie

Codul CPV

Valoarea estimată cu TVA la cota zero (euro)

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Contractul intră sau nu sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

               

 

Servicii

1

Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani

71322000-1

454 805, 00 euro

Licitație publică internațională

Trimestrul II 2018

NU

  13.11.2017 // ANUNȚ DE INTENȚIE. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice

1. Referinta publicatiei

MSPL/GIZ/S/NE/001

2. Procedura

Licitatie Publica

3. Program

Proiectul "Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova"

4. Finantare

Uniunea Europeana prin Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ)

5. Autoritatea Contractanta

Agentia de Dezvoltare Nord

6. Felul contractului

Asistenta Tehnica

7. Descrierea contractului

Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir", mun. Bălți (Lot NE 1) Gimnaziul „Iurie Boghiu", satul Flămînzeni r. Sîngerei (Lot NE 2)

8. Bugetul maxim indicat

47.000 Euro

9. Data intentionata a publicarii

Trimestrul IV, 2017

10. Informatii suplimentare

N/A

11. Baza legala

Regulamentul  GIZ Moldova pentru achizitii publice si Manualul de proceduri privind achiztii publice finantate prin GIZ

  13.11.2017 // ANUNȚ DE INTENȚIE. Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare

1. Referinta publicatiei

MSPL/GIZ/S/NA/001

2. Procedura

Licitație Publică

3. Program

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale in Republica Moldova”

4. Finanțare

Uniunea Europeana prin Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ)

5. Autoritatea Contractantă

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

6. Felul contractului

Asistență Tehnică

7. Descrierea contractului

Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă  

potabilă și canalizare in orasele:

Fălești (Lot NA 1)

Drochia (Lot NA 2)

Edineț (Lot NA 3)

8. Bugetul maxim indicat

430.000 Euro

9. Data intentionata a publicarii

Trimestrul IV, 2017

10. Informatii suplimentare

N/A

11. Baza legala

Regulamentul GIZ Moldova pentru achizitii publice si Manualul de proceduri privind achiztii publice finantate prin GIZ

  01.02.2018 // ANUNŢ DE INTENŢIE. Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor în raionul Florești

ANUNŢ DE INTENŢIE

Denumirea autorităţii contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Relaţii de contact:

tel.: (+373) 231 2-96-82

fax: (+373) 231 6-19-80

e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziţie

Codul CPV

Valoarea estimată cu TVA la cota zero (euro)

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Contractul intră sau nu sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

               

 

Bunuri

1

Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor în raionul Florești

34144511-3

110 000,00 euro

Licitație publică

Trimestrul II 2018

NU

  13.02.2018 // LICITAȚIE PUBLICĂ. Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor menajere în raionul Florești

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică locală

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: 0 (231) 29682

e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com  

Obiectul achiziţiei: Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor menajere în raionul Florești.

Cod CPV: 34144512-0

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, str. Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, biroul 202 sau la adresa e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: română

Codul Fiscal: 1009601000267

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL;

Banca BC „Victoriabank” S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr.1, Bălţi;

Termenul de depunere a ofertelor: 16.03.2018, 10:00;

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 16.03.2018, 10:00.

  13.03.2018 // LICITAȚIE PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ nr. MSPL/GIZ/S/NA/002. Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică internaţională

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, Telefon/fax: 0(231) 29682, e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com  

Licitație publică nr. MSPL/GIZ/S/NA/002

Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani 

Cod CPV: 71322000-1 

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, bir. 202 sau la adresa e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal: 1009601000267,

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL,

Banca BC „Victoriabank" S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr. 1, Bălţi,

Termenul de depunere a ofertelor: 03.05.2018, 11:00,

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 03.05.2018, 11:00.

  17.04.2018 // Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică / Prelungirea termenului de depunere a ofertelor / Modificări la documentația de atribuire / Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică
Prelungirea termenului de depunere a ofertelor
Modificări la documentația de atribuire

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

Adresa: Mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, Telefon/fax: 0 (231) 29682 ,

 e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Obiectul achiziţiei: Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile: (Lot NA1) Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Râșcani 

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et.2, bir.202 sau la adresa e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal:1009601000267,

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL,

Banca BC'Victoriabank'S.A. CB: VICBM2X740, fil.Nr.1, Bălţi,

Termenul de depunere a ofertelor  15.05.2018 13:00,

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.05.2018 , 13:00

 

  17.04.2018 // Anunţ REPETAT de participare la procedura de Licitaţie publică / Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile: Fălești (Lot NA 1) și Edineț (Lot NA 2)

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

Adresa: Mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, Telefon/fax: 0 (231) 29682 ,

 e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Obiectul achiziţiei: (REPETAT) Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile:

Fălești (Lot NA 1)

Edineț (Lot NA 2)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et.2, bir.202 sau la adresa e-mail:achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal:1009601000267,

Rechizitele contului de achitare pentru garanția pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL,

Banca BC'Victoriabank'S.A. CB: VICBM2X740, fil.Nr.1, Bălţi,

Termenul de depunere a ofertelor  15.05.2018 10:00,

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.05.2018 , 10:00

 

  17.04.2018 // Anunţ REPETAT de participare la procedura de Licitaţie publică / Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1) și Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, r-nul Sângerei (Lot NE 2)

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică


Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, Telefon/fax: 0 (231) 29682 ,

 e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com  

Obiectul achiziţiei: (REPETAT) Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir" Bălți ( Lot NE 1)

Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu" din s. Flămînzeni, r-nul Sîngerei (Lot NE 2)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et.2, bir.202 sau la adresa e-mail:achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal:1009601000267,

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL,

Banca BC 'Victoriabank'S.A. CB: VICBM2X740, fil.Nr.1, Bălţi,

Termenul de depunere a ofertelor 15.05.2018 11:00,

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.05.2018 , 11:00

  10.07.2018 // Anunţ REPETAT de participare la procedura de Licitaţie publică / Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile Fălești (Lot NA 1) și Edineț (Lot NA 2)

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: 0 (231) 29682

e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Obiectul achiziţiei: (REPETAT) Servicii de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile:

Fălești (Lot NA 1)

Edineț (Lot NA 2)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, bir. 202 sau la adresa de e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: română

Codul Fiscal: 1009601000267

Termenul de depunere a ofertelor  13 august 2018, ora 10.00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13 august 2018, ora 10.00

  10.07.2018 // Anunţ REPETAT de participare la procedura de Licitaţie publică / Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Bălți (Lot NE 1) și Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din s. Flămânzeni, raionul Sângerei (Lot NE 2)

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică


Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: mun.Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: 0 (231) 29682

e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com  

Obiectul achiziţiei: (REPETAT) Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:

Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir" Bălți (Lot NE 1)

Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu" din s. Flămânzeni, raionul Sângerei (Lot NE 2)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, bir. 202 sau la adresa e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: română

Codul Fiscal: 1009601000267

Termenul de depunere a ofertelor  13 august 2018, ora 11.00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 13 august 2018, ora 11.00

  11.09.2018 // Anunţ REPETAT de participare la procedura de Licitaţie publică / Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru: Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei (Lot NE 1)

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord,

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: 0 (231) 29682,

e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com  

Obiectul achiziţiei: (REPETAT) Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru:

Instituția Publică Gimnaziul „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, raionul Sângerei (Lot NE 1)

Cod CPV: 71322000-1

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, bir. 202 sau la adresa de e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română

Codul Fiscal: 1009601000267

Termenul de depunere a ofertelor 12 octombrie 2018, ora 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12 octombrie 2018, ora 11:00

Arrow Prev

      

        

Arrow Next