<![CDATA[Agenția de Dezvoltare Regională Nord]]> http://www.adrnord.md/ 21.05.2024 ro http://www.adrnord.md/ Copyright (c) 2024 http://www.adrnord.md/Plan 2024 <![CDATA[Plan 2024 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4593&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Plan-2024/ ]]> 29.01.2024 15:33 Anunț de intenție din 19.01.2024 <![CDATA[Anunț de intenție din 19.01.2024 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4581&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Anunt-de-intentie-din-19012024/ ]]> 19.01.2024 16:55 Anunț de intenție din 19.12.2023 <![CDATA[Anunț de intenție din 19.12.2023 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4563&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Anunt-de-intentie-din-19122023/ ]]> 19.12.2023 15:53 Anunțuri de intenție din 08.12.2023 <![CDATA[Anunțuri de intenție din 08.12.2023 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4562&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Anunturi-de-intentie-din-08122023/ ]]> 08.12.2023 14:47 Modificare Plan 2023 <![CDATA[Modificare Plan 2023 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4552&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Modificare-Plan-2023/ ]]> 20.11.2023 16:35 Plan 2023 <![CDATA[Plan 2023 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4403&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Plan-2023/ ]]> 27.01.2023 15:20 ANUNȚ DE INTENȚIE Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord (termoizolarea imobilului cu nr. cad. 7801112.222.01) în cadrul proiectului Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord (termoizolarea imobilului cu nr. cad. 7801112.222.01) în cadrul proiectului Rețeaua StartupHub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4169&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Reteaua-StartupHub-Laboratoare-antreprenoriale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord-termoizolarea-imobilului-cu-nr-cad-780111222201in-cadrul-proiectului-Reteaua-StartupHub-Laboratoare-antreprenoriale-din-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 09.03.2022 19:25 ANUNȚ DE INTENȚIE Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Construcția apeductului magistral de la s. Voloave spre localitățile Volovița, tabăra de odihnă „La Dumbrava”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, r. Soroca cu construcția rezervorului de apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului și Construcția apeductului magistral spre satul Slobozia-Vărăncău, r. Soroca în cadrul proiectului „Apa – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4170&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Constructia-apeductului-magistral-de-la-s-Voloave-spre-localitatile-Volovita-tabara-de-odihna-La-Dumbrava-s-Alexandru-cel-Bun-s-Vasilcau-s-Racovat-s-Slobozia-Cremene-r-Soroca-cu-constructia-rezervorului-de-apa-sau-instalarea-turnului-de-apa-la-marginea-satuluiiConstructia-apeductului-magistral-spre-satul-Slobozia-Varancau-r-Soroca-in-cadrul-proiectului-Apa-necesitate-primordiala-pentru-o-viata-calitativa-in-Regiunea-de-Dezvoltare-Nord/ ]]> 25.02.2022 17:45 ANUNȚ DE INTENȚIE Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Onița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Lucrări de amenajare a teritoriului și reparația zonei istorico-arhitecturale or. Ocnița pe terenul cu nr. cadastral 201105, 201107 situat în r. Onița, or. Ocnița str. 50 Ani ai Biruinței, str. Sindicatelor, str. Rapid în cadrul proiectului „Păstrăm trecutul pentru viitor–reabilitarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4175&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Lucrari-de-amenajare-a-teritoriului-i-reparatia-zonei-istorico-arhitecturale-or-Ocnita-pe-terenul-cu-nr-cadastral-201105-201107-situat-in-r-Onita-or-Ocnita-str-50-Ani-ai-Biruintei-str-Sindicatelor-str-Rapid-in-cadrul-proiectului-Pastram-trecutul-pentru-viitorreabilitarea-patrimoniului-istoric-al-oraului-Ocnita-pentru-generatiile-viitoare/ ]]> 18.02.2022 18:18 ANUNȚ DE INTENȚIE Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 și str. Independenței nr. 127, 129 din or. Sîngerei, Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenței nr. 128, 140, 142 din or. Sîngerei și Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nancev-Mateevici din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. A Crihan nr. 2, 4 și str. Independenței nr. 127, 129 din or. Sîngerei, Reconstrucția/ amenajarea din preajma blocurilor locative din str. Independenței nr. 128, 140, 142 din or. Sîngerei și Reconstrucție, pavare pietonală pe segmentul de drum Nancev-Mateevici din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4173&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Reconstructiaamenajarea-din-preajma-blocurilor-locative-din-str-A-Crihan-nr-2-4-i-str-Independentei-nr-127-129-din-or-Singerei-Reconstructiaamenajarea-din-preajma-blocurilor-locative-din-str-Independentei-nr-128-140-142-din-or-Singerei-iReconstructie-pavare-pietonala-pe-segmentul-de-drum-Nancev-Mateevici-din-or-Singereiin-cadrul-proiectului-Singerei-oraul-incluziunii-teritoriale/ ]]> 18.02.2022 17:59 ANUNȚ DE INTENȚIE Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Amenajare, construcția teren de minifotbal pe terenul construcției de cultură și agrement str. Independenței, nr. 223 din or. Sîngerei, Reconstrucție, construcție pavilioane, amenajare teren pentru copii. Acces din beton asfaltic la Grădinița nr. 1 din or. Sîngerei și Reconstrucția teren sportiv/ amenajarea scuar str. T. Nencev din or. Sîngerei în cadrul proiectului „Sîngerei orașul incluziunii teritoriale” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4172&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Amenajare-constructia-teren-de-minifotbal-pe-terenul-constructiei-de-cultura-i-agrement-str-Independentei-nr-223-din-or-SingereiReconstructie-constructie-pavilioane-amenajare-teren-pentru-copii-Acces-din-beton-asfaltic-la-Gradinita-nr-1-din-or-Singerei-iReconstructia-teren-sportivamenajarea-scuar-str-T-Nencev-din-or-Singereiin-cadrul-proiectului-Singerei-oraul-incluziunii-teritoriale/ ]]> 18.02.2022 17:57 ANUNȚ DE INTENȚIE Echipamente pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Echipamente pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4174&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Echipamente-pentru-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-modernizarea-i-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Balti/ ]]> 18.02.2022 17:53 ANUNȚ DE INTENȚIE Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Repararea străzii Petru Zadnipru mun. Bălți și Repararea căilor de acces intravilan pe str. Cahul 48b-54a mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4171&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Repararea-strazii-Petru-Zadnipru-mun-Balti-i-Repararea-cailor-de-acces-intravilan-pe-str-Cahul-48b-54a-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Modernizarea-infrastructurii-publice-i-institutiilor-educationale-in-zona-de-revitalizare-din-municipiul-Balti/ ]]> 18.02.2022 17:51 ANUNȚ DE INTENȚIE Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4181&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Statia-de-epurare-a-apelor-uzate-cu-debitul-1500-m3zi-din-oraul-Floreti-in-cadrul-proiectului-Constructia-statiei-de-epurare-regionale-i-extinderea-retelelor-de-canalizare-in-or-Floreti/ ]]> 15.02.2022 18:49 ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea și modernizarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Ștefan cel Mare 82, mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4180&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Reabilitarea-i-modernizarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-str-tefan-cel-Mare-82-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Reabilitarea-modernizarea-i-dotarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Balti/ ]]> 15.02.2022 18:46 ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului nr. 6 din str. Kiev nr. 16 mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea, modernizarea și sporirea eficienței energetice a clădirii Gimnaziului nr. 6 din str. Kiev nr. 16 mun. Bălți în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din municipiul Bălți” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4179&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Reabilitarea-modernizarea-i-sporirea-eficientei-energetice-a-cladirii-Gimnaziului-nr-6-din-str-Kiev-nr-16-mun-Balti-in-cadrul-proiectului-Modernizarea-infrastructurii-spatiilor-publice-i-institutiilor-educationale-in-zona-de-revitalizare-din-municipiul-Balti/ ]]> 15.02.2022 18:36 ANUNȚ DE INTENȚIE Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4178&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Statia-de-epurare-a-apelor-uzate-pentru-or-Glodeni-etapa-I-in-cadrul-proiectului-Sisteme-de-sanitatie-moderne-pentru-cetateni-raionului-Glodeni/ ]]> 15.02.2022 18:23 ANUNȚ DE INTENȚIE Vitrine expoziționale pentru spațiile reabilitate în cadrul în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Vitrine expoziționale pentru spațiile reabilitate în cadrul în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4177&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Vitrine-expozitionale-pentru-spatiile-reabilitate-in-cadrul-in-cadrul-proiectului-Valorificarea-patrimoniului-istorico-cultural-al-Regiunii-de-Dezvoltare-Nord-prin-reabilitarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Soroca/ ]]> 15.02.2022 17:28 ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din str. Independenței, 66 or. Soroca în cadrul proiectului „Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4176&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Reabilitarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-str-Independentei-66-or-Soroca-in-cadrul-proiectului-Valorificarea-patrimoniului-istorico-cultural-al-Regiunii-de-Dezvoltare-Nord-prin-reabilitarea-Muzeului-de-Istorie-i-Etnografie-din-municipiul-Soroca/ ]]> 15.02.2022 17:21 Plan 2022 <![CDATA[Plan 2022 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=4197&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Plan-2022/ ]]> 14.02.2022 14:00 plan achiziții 2021 <![CDATA[plan achiziții 2021 // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3906&t=/Achizitii-publice/Program-anual/plan-achizitii-2021/ 22.02.2021 17:28 anunț de intenție autovehicul <![CDATA[anunț de intenție autovehicul // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3907&t=/Achizitii-publice/Program-anual/anunt-de-intentie-autovehicul/ 29.01.2021 17:33 ANUNȚ DE INTENȚIE Dezvoltarea pieței agricole angro și a spațiilor destinate activităților non-agricole situată în r. Rîșcani, Etapa I: platforma de descărcare <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Dezvoltarea pieței agricole angro și a spațiilor destinate activităților non-agricole situată în r. Rîșcani, Etapa I: platforma de descărcare // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3775&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Dezvoltarea-pietei-agricole-angro-i-a-spatiilor-destinate-activitatilor-non-agricole-situata-in-r-Ricani-Etapa-I-platforma-de-descarcare/ ]]> 21.10.2020 16:50 ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, satul Călărășeuca, raionul Ocnița <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, satul Călărășeuca, raionul Ocnița // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3736&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Reabilitarea-i-modernizarea-infrastructurii-rutiere-catre-Manastirea-Adormirea-Maicii-Domnului-satul-Calaraeuca-raionul-Ocnita/ ]]> 08.09.2020 11:45 ANUNȚ DE INTENȚIE Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din Regiunea De dezvoltare Nord <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR), lotul 2 și 2A în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din Regiunea De dezvoltare Nord // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3735&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Extinderea-complexului-de-studii-al-Universitatii-de-Stat-Alecu-Russo-din-Balti-trana-III-pentru-necesitatile-Centrului-de-Inovare-i-Transfer-Tehnologic-din-str-Alexandr-Pukin-nr-36-40-mun-Balti-blocul-nr-4-i-nr-5-etapa-finantata-din-FNDR-lotul-2-i-2A-in-cadrul-proiectului-Crearea-in-municipiul-Balti-a-Centrului-de-inovare-si-transfer-tehnologic-din-Regiunea-De-dezvoltare-Nord/ ]]> 26.06.2020 11:43 ANUNȚ DE INTENȚIE Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)” <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Sistemele de alimentare cu apă și canalizare din lunca râului Prut, r. Glodeni. Etapa I. Satul Cuhnești și Satul Balatina. Apeduct. (Tranșa I de construcție) în cadrul proiectului „Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina)” // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3734&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Sistemele-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-lunca-raului-Prut-r-Glodeni-Etapa-I-Satul-Cuhneti-i-Satul-Balatina-Apeduct-Trana-I-de-constructie-in-cadrul-proiectului-Constructia-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-in-10-localitati-din-lunca-riului-Prut-raionul-Glodeni-etapa-I-comunele-Cuhneti-i-Balatina/ ]]> 27.03.2020 11:37 ANUNȚ DE INTENȚIE Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord <![CDATA[ANUNȚ DE INTENȚIE Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3733&t=/Achizitii-publice/Program-anual/ANUN-DE-INTENIE-Extinderea-complexului-de-studii-al-Universitatii-de-Stat-Alecu-Russo-din-Balti-trana-III-pentru-necesitatile-Centrului-de-Inovare-i-Transfer-Tehnologic-din-str-Alexandr-Pukin-nr-36-40-mun-Balti-blocul-nr-4-i-nr-5-etapa-finantata-din-FNDR-in-cadrul-proiectului-Crearea-in-municipiul-Balti-a-Centrului-de-inovare-si-transfer-tehnologic-din-regiunea-de-dezvoltare-Nord/ ]]> 20.03.2020 17:45 Anunț de intenție Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II <![CDATA[Anunț de intenție Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3732&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Anunt-de-intentie-Lucrari-suplimentare-neprevazute-in-cadrul-subproiectului-Constructia-sistemului-de-alimentare-cu-apa-a-comunelor-Cuhuretii-de-Sus-Cuhuretii-de-Jos-raionul-Floreti-Etapa-II/ ]]> 10.03.2020 17:04 Planul de achiziții publice al ADR Nord pentru anul 2020 privind cheltuielile operaționale și proiectele finanțate din FNDR <![CDATA[Planul de achiziții publice al ADR Nord pentru anul 2020 privind cheltuielile operaționale și proiectele finanțate din FNDR // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3610&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Planul-de-achizitii-publice-al-ADR-Nord-pentru-anul-2020-privind-cheltuielile-operationale-i-proiectele-finantate-din-FNDR/ ]]> 25.02.2020 11:00 Planul de achiziții publice al ADR Nord pentru anul 2020, din sursele Uniunii Europene, prin intermediul GIZ Moldova <![CDATA[Planul de achiziții publice al ADR Nord pentru anul 2020, din sursele Uniunii Europene, prin intermediul GIZ Moldova // Program anual]]> http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=465&id=3511&t=/Achizitii-publice/Program-anual/Planul-de-achizitii-publice-al-ADR-Nord-pentru-anul-2020-din-sursele-Uniunii-Europene-prin-intermediul-GIZ-Moldova/ ]]> 29.01.2020 13:48