Denumire proiect Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Soroca
Data de start și finalizare 08.06.2022 - 11.10.2023
Domeniu Documentul Unic de Program 2022-2024
FNDRL
Sporirea atractivității turistice
Proiecte de infrastructură
Stadiul de realizare proiect Finalizat
Localitatea
googlemap
Aplicantul Consiliul Raional Soroca
Parteneri
 • Primăria Soroca
 • Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor
Activități principale
 • Lansarea activităților proiectului și desfășurarea campaniei de informare
 • Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural și amenajarea teritoriului aferent
 • Construcția sălii multifuncționale
 • Recepția finală a lucrărilor și transmiterea bunurilor create beneficiarului final
 • Dezvoltarea de capacități. Organizarea unei sesiuni de comunicări științifice  Civilizație și Cultură în Regiunea de Dezvoltare Nord. Crearea traseului turistic regional
 • Campania de informare și promovare privind rezultatele proiectului
Produsele proiectului
 • 1 muzeu reabilitat și amenajat, 367,0 mp
 • 1 teritoriu amenajat, 150 mp
 • 1 sală multifuncțională (galeria) construită, 142,4 mp
 • 6 săli expoziționale reabilitate, 200 mp
Rezultatele proiectului
 • Obiectiv turistic reabilitat și amenajat
 • Obiectiv inclus în circuite turistice
 • Traseu turistic conectat la rețeaua regională
Obiectivele proiectului

Obiectiv general

 • Valorificarea și protejarea potențialului istorico-cultural și turistic în Regiunea de Dezvoltare Nord

Obiectivele specifice

 • Reabilitarea, conservarea și modernizarea infrastructurii conexe a Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Soroca
 • Promovarea patrimoniului istorico-cultural din Regiunea de Dezvoltare Nord
Valoarea totală a proiectului
 • 8.635.820 MDL, cost total
 • 7.814.716,00 MDL, finanțare FNDRL
 • 821.104 MDL, cofinanțare CR Soroca
Conținut proiect

EVOLUȚIA PROIECTULUI

FOTOGRAFII

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT