Denumire proiect Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca
Data de start și finalizare 06.05.2017 -
Domeniu Măsura 1.2: Optimizarea serviciilor publice în domeniul AAC
Finanțare din sursele FNDR
Documentul Unic de Program (DUP) 2017-2020
Planul Operațional Regional (POR)
Stadiul de realizare proiect În derulare
Localitatea
googlemap
Aplicantul Primăria comunei Parcani
Rezultatele proiectului
  • 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Balti până în s. Parcani construită;
  • 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani construite;
  • 1 stație de pompare cu capacitate 98,7 m3/h în s. Voloave construită.

 

 

Valoarea totală a proiectului

FNDR: 18.224.082,28 lei

Conținut proiect

DESCRIEREA PROIECTULUI

EVOLUȚIA PROIECTULUI

MASS-MEDIA DESPRE PROIECT

Arrow Prev

      

   

Arrow Next