print
13.02.2018 // LICITAȚIE PUBLICĂ. Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor menajere în raionul Florești
13.02.2018

Anunţ de participare la procedura de Licitaţie publică locală

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8, tel./fax: 0 (231) 29682

e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com  

Obiectul achiziţiei: Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor menajere în raionul Florești.

Cod CPV: 34144512-0

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, mun. Bălți, str. Piața Vasile Alecsandri, 8, et. 2, biroul 202 sau la adresa e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: română

Codul Fiscal: 1009601000267

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă:

Cont de decontare: MD65VI000000222460113MDL;

Banca BC „Victoriabank” S.A. CB: VICBM2X740, fil. Nr.1, Bălţi;

Termenul de depunere a ofertelor: 16.03.2018, 10:00;

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică: 16.03.2018, 10:00.

Copyright © 2018 Agenția de Dezvoltare Regională Nord