print
01.02.2018 // ANUNŢ DE INTENŢIE. Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor în raionul Florești
01.02.2018

ANUNŢ DE INTENŢIE

Denumirea autorităţii contractante: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Adresa: Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

Relaţii de contact:

tel.: (+373) 231 2-96-82

fax: (+373) 231 6-19-80

e-mail: achizitii.adrnord@gmail.com

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziţie

Codul CPV

Valoarea estimată cu TVA la cota zero (euro)

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Contractul intră sau nu sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului

               

 

Bunuri

1

Achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor în raionul Florești

34144511-3

110 000,00 euro

Licitație publică

Trimestrul II 2018

NU

Copyright © 2018 Agenția de Dezvoltare Regională Nord