print
HG Nr. 1305 din 21-11-2008 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
21.11.2008
2083 accesări Publicat: 28-11-2008 în Monitorul Oficial Nr. 211-212 art. 1317,

În temeiul Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 21-24, art. 68) și al Hotărîrii Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 „Cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova„ (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 34-36, art. 200), Guvernul HOTĂRĂȘTE: Se aprobă componența nominală a Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=15690&lang=ro

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord