print
ANUNȚ DE INTENȚIE Echipamente pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”
18.02.2022
459 accesări

 

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 22/22 din 14 februarie 2022

I.                   Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Nord

 

IDNO 

1009601000267

 

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8

 

Numărul de telefon/fax

0231 6-19-80

 

Adresa de e-mail ale autorității contractante

adrnord@adrnord.gov.md 

 

Adresa de internet ale autorității contractante

adrnord.md

 

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Gudumac Denis, 0231 2-56-46,

denis.gudumac@adrnord.gov.md

 

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

Pe pagina adrnord.md va fi plasat anunțul licitației deschise;

Anunțul, invitația, DUAE, caietul de sarcini, documentația de atribuire, alte acte și procedura propriu-zisă vor fi plasate în SIA MTender (mtender.gov.md) și platforma achizitii.md

 

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

ADR Nord o instituție publică, al cărei fondator este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, constituită pentru implementarea politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord.

ADR Nord elaborează și promovează

strategii și programe sectoriale, atrage

resurse și implementează proiecte

investiționale, oferă suport și

consultanță pentru stimularea creșterii

economice durabile, parteneriatelor și

spiritului antreprenorial.

 

 

 

 

 

 

II.                Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA
(pentru fiecare lot în parte)

Lot 1

1

30200000-1

Echipamente pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”

49 buc. de diverse echipamente și dotări

Televizor: 10 buc.

Computer 4 buc.

DSLR Camera 1 buc.

Display interactiv SMART

4 buc.

Sistemă acustică 2 buc.

Amplificator 1 buc.

Mixer 1 buc.

Microfon wireless 2 buc.

Pandus electric 1 buc.

Ghid pentru vizitatori 5 buc.

Ecran LED 2 buc.

Supraveghere video 1 buc.

Proiector 3 buc.

Dezumidificator 3 buc.

Umidificator de aer 8 buc.

Minitipografie digitală 1 buc.

Unele echipamente includ servicii de instalare și montare care trebuie prestate de furnizor.

5 891 806,83

MDL fără TVA

 

Poziții din lot

1

32324000-0

Televizor

cu servicii de instalare și montare

10 buc.

UHD: 3840x2160

SMART TV

65 inch

Garanție 24 luni

 

 

2

30213300-8

Computer

cu servicii de instalare și montare

4 buc.

Procesor cu minim 8 nuclee, 16 GB RAM

1 TB SSD NVMe

Monitor IPS FHD

Tastatură și mouse fără fir

Garanție 24 luni

 

3

38651000-3

DSLR Camera

1 buc.

Zoom optic, AF/AE single-lens reflex camera with built-in flash

 

4

30231320-6

Display interactiv SMART

cu servicii de instalare și montare

4 buc.

65 inch diagonala, 4K UHD, garanție 24 luni.

 

5

32342412-3

Sistem acustic

cu servicii de instalare și montare

2 buc.

Garanție minim 24 luni, putere 500 W (2000W PEAK)

 

6

32343000-9

Amplificator

cu servicii de instalare și montare

1 buc.

Putere 2x500W/8 Ohm

Număr de canale: 2

 

7

32342420-2

Mixer

cu servicii de instalare și montare

1 buc.

Consolă de mixare

Dotată cu ecran

32 canale de intrare

 

8

32341000-5

Microfon wireless

2 buc.

Microfon dotat cu transmițător portabil fără fir cu display LCD

2 baterii AA incluse

 

9

34953000-2

Pandus electric (rampă de acces)

cu servicii de instalare și montare

1 buc.

Greutate maximă permisă 300 kg

Alimentare: 230 V o fază

Sala mașinilor: integrată

 

 

10

32321200-1

Ghid pentru vizitatori

cu servicii de instalare și montare

5 buc.

Conținutul audio poate fi programat și gestionat de la PC

Fișiere compatibile: MP3, AAC

Poate rula imagini, video și audio.

Accesorii incluse:

Căști mono,

Acumulatoare,

Garanție 24 luni

 

11

30231300-0

Ecran LED

cu servicii de instalare și montare

2 buc.

Panouri LED modulare care se asamblează într-un ecran

Fixare pe bază de pini magnetici

Unghi de vizualizare 120°

Garanție 24 luni

 

12

32323500-8

Supraveghere video

cu servicii de instalare și montare

1 buc.

Camere interioare 4 MP IP67

Camere exterioare 4 MP

Înregistrator 16 canale

Monitorizare de la distanță (Android, IOS)

Garanție 36 luni

Livrarea echipamentului include materiale de montaj

Cabluri de computer

Servicii de trasare și montare

Setare și configurare

Programare și dare în exploatare.

 

13

38652120-7

Proiector

cu servicii de instalare și montare

3 buc.

Garanție 36 luni

Sursă de lumină: Laser sau Laser-LED ori Laser phosphor sau RGB laser

Rezoluție nativă 1920x1200 sau 1920x1080

LAN

Transmiterea imaginii prin Wi-Fi

Posibilitatea de a seta proiectarea imaginii pe suprafețe curbate

 

14

39717200-3

Dezumidificator

 

3 buc.

Pentru încăperi până la 70 m2

Funcții:

Timer

Display LCD

Dezghețare automată

Filtru aer lavabil

 

15

39717200-3

Umidificator de aer

8 buc.

Aria de umidificare: 150 m2

Întreținere automată a nivelurilor de umiditate

Modul de hidratare: aburi

 

16

30232110-8

Minitipografie digitală

cu servicii de instalare și montare

1 buc.

Format documente originale: A5-A3

Rezoluție copiere: 600x600 DPI

Tehnologie de imprimare: laser

 

 

III.             Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

 

Nu

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

 

Nu

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

pentru lotul unic al licitației. Evaluarea se va face pe loturi. Licitația are un singur lot cu 16 poziții.

 

 

IV.             Alte informații:

 

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

 

februarie 2022

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate: nu este cazul

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Licitație electronică □

Nu este cazul

 

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) 

 

Nu

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

 

Alte informații relevante

Achiziționarea lucrărilor va fi realizată prin licitație deschisă

 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord