print
Anunțuri de intenție 2015-2019
23.12.2019
947 accesări

Lista anunţurilor de intenţii

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată (lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii (trimestrul) Nr.buletin/ data
Bunuri
1 Autospeciale de colectare a deșeurilor 7+1 m3 cu compactor 34144512-0 2500000.00 Licitaţie publică 2016
Trimestrul II
Trimestrul III
24 / 01.04.2016
2 Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5) 09000000-3 40000.00 Cerere a ofertelor de preţuri 2016
Trimestrul II
25 / 05.04.2016
3 Utilaje apicole 16640000-3 1100000.00 Licitaţie publică 2016
Trimestrul II
Trimestrul III
46 / 21.06.2016
4 achiziționarea autospecialelor pentru colectarea deșeurilor în raionul Florești 34144511-3 2295084.00 Licitaţie publică 2018
Trimestrul I
Trimestrul II
8 / 26.01.2018
Servicii
5 servicii de supraveghere tehnică la Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare din s. Țepilova, raionul Soroca 71247000-1 51200.00 Cerere a ofertelor de preţuri 2016
Trimestrul II
Trimestrul III
25 / 05.04.2016
6 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectele: Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare, Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2, aprovizionarea cu apă potabilă a loc. Ocolina, Parcani, Voloave din r. Soroca 71520000-9 1082070.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
42 / 26.05.2017
7 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectele: Creșterea indicilor de eficiență energetică a Centrului de sănătate Edineț, Construcția stației de tratare în com. Risipeni, Renovarea Centrului de sănătate din Drochia 71520000-9 254844.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
42 / 26.05.2017
8 Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței energetice pentru Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, mun. Bălți (Lot NE 1) Gimnaziul „Iurie Boghiu”, satul Flămînzeni r. Sîngerei (Lot NE 2) 71322000-1 963105.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul IV
92 / 17.11.2017
9 Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și canalizare in orasele: Fălești (Lot NA 1) Drochia (Lot NA 2) Edineț (Lot NA 3) 71322000-1 8811388.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul IV
92 / 17.11.2017
10 Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Rîșcani 71322000-1 6898760.00 Licitaţie publică 2018
Trimestrul II
10 / 02.02.2018
11 Achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic de execuție pentru îmbunătățirea sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Rîșcani 71322000-1 9642209.00 Licitaţie publică 2018
Trimestrul II
10 / 02.02.2018
Lucrări
12 Amenajarea teritoriului şi iluminării exterioare în complexul reabilitării şi modernizării infrastructurii tehnoparcului pe teritoriul SA „RĂUT” pe str. Decebal, 13 în m. Bălţi 45111291-4 18760230.00 Licitaţie publică 2015
Trimestrul II
41 / 02.06.2015
13 Construcția centrului de tineret și sport din or. Otaci 45212000-6 20730241.00 Licitaţie publică 2015
Trimestrul II
41 / 02.06.2015
14 Construcția sistemului de alimentare cu apă potabilă și a celui de canalizare menajeră în s. Țepilova, r. Soroca 45231300-8 6177841.00 Licitaţie publică 2015
Trimestrul II
41 / 02.06.2015
15 Restaurarea conacului din satul Țaul, Dondușeni 45454100-5 10081365.00 Licitaţie publică 2015
Trimestrul III
41 / 02.06.2015
16 Lucrări de reparații a clădirii Centrului Apicol or. Cupcini 45453000-7 1100000.00 Licitaţie publică 2016
Trimestrul II
17 / 04.03.2016
17 Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare din s. Țepilova, raionul Soroca 45247130-0 5120000.00 Licitaţie publică 2016
Trimestrul II
Trimestrul III
25 / 05.04.2016
18 Construcția stației de tratare în com. Risipeni, r. Fălești 45232430-5 3927645.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul I
24 / 24.03.2017
19 Lucrări la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III inclusiv stația de dezinfectare și conectarea s. Bilicenii Vechi la apeductul magistral 45247130-0 6430693.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
26 / 31.03.2017
20 lucrări de eficientizare energetică a Centrului de Sănătate Edineț 45321000-3 3955445.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
26 / 31.03.2017
21 Aprovizionarea cu apă potabilă a comunei Ocolina, apă potabilă și canalizare în satele Parcani și Voloave 45247130-0 6925742.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
30 / 14.04.2017
22 Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc” prin eficientizarea energetica, inclusiv lucrări la acoperișul șarpant (blocul A) 45262690-4 3955445.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
30 / 14.04.2017
23 Extinderea complexului de studii al Universității Alecu Russo din Bălți, Tranșa III 45214400-4 5935643.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
31 / 18.04.2017
24 Alimentarea cu apă a orașului Fălești din râul Prut (LUСRĂRI DЕ RЕАВILIТАRЕ II) 45232150-8 6925742.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
31 / 18.04.2017
25 Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimăncăuți, r. Briceni în cadrul proiectului inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020 45212210-1 4792890.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
39 / 16.05.2017
26 Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Floresti, cu conectarea la doua puncte de racordare, amplasate in or. Marculesti si s. Lunga în cadrul proiectului: Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca 45247130-0 8574240.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul II
39 / 16.05.2017
27 Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în r. Rîșcani ETAPA I în cadrul proiectului cod N4014 inclus în DUP 2017-2020 45213260-3 16577070.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul III
58 / 21.07.2017
28 sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni (etapa I – comunele Cuhnești și Balatina) 45232150-8 35013760.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul III
58 / 21.07.2017
29 reconstrucția a două linii de cablu 10 kV: fiderele 36,2A SA Răut SD28, SD29–SE Bălți 330/110/10 kV și fiderele 49,50 SA Răut SD28, SD 29 – SA CET-NORD 45231400-9 18241110.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul III
67 / 22.08.2017
30 Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești 45247130-0 14410670.00 Licitaţie publică 2017
Trimestrul IV
86 / 27.10.2017
31 Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești 45247130-0 17008780.00 Licitaţie publică 2018
Trimestrul I
11 / 06.02.2018
32 Crearea în mun. Bălți a Centrului de inovare și transfer tehnologic (CITT), din Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) 45200000-9 9708325.00 Licitaţie publică 2019
Trimestrul II
04 / 12.02.2019
33 Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Dondușeni și satele Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Tîrnova (etapa 1) 45232150-8 4121699.00 Licitaţie publică 2019
Trimestrul II
04 / 12.02.2019
34 Facilitarea dezvoltării infrastructurii de afaceri în RDN prin consolidarea infrastructurii Parcului Industrial “Răut” 45247130-0 5812072.00 Licitaţie publică 2019
Trimestrul II
04 / 12.02.2019
35 Rețele de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare a s. Climăuți, r. Dondușeni 45247130-0 8051460.00 Licitaţie publică 2019
Trimestrul II
14 / 23.04.2019
36 lucrări suplimentare neprevăzute la Centrul de Sănătate Edineț în cadrul proiectului Creșterea indicilor de eficiență energetică a Instituției medico-sanitare publice Centrul de sănătate Edineț 45321000-3 1082827.00 Licitaţie publică 2019
Trimestrul II
21 / 11.06.2019
37 lucrări suplimentare neprevăzute necesare finalizării obiectului „Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2” 45232150-8 1116601.00 Licitaţie publică 2019
Trimestrul III
31 / 20.08.2019
38 Extinderea complexului de studii al Universității de Stat Alecu Russo din Bălți, tranșa III, pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic din str. Alexandr Pușkin nr. 36-40, mun. Bălți, blocul nr. 4 și nr. 5 (etapa finanțată din FNDR) în cadrul proiectului Crearea în municipiul Bălţi a Centrului de inovare si transfer tehnologic din regiunea de dezvoltare Nord 45200000-9 10206620.00 Licitaţie publică 2019
Trimestrul IV
39 / 15.10.2019
Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord