print
Suedia și PNUD oferă granturi de până la 50.000 de dolari pentru organizațiile de susținere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului
23.09.2020
420 Accesări PNUD Moldova,

Suedia și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare oferă asistență financiară pentru organizațiile de susținere a afacerilor în scopul dezvoltării capacităților lor de promovare și prestare a serviciilor necesare întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM) de pe ambele maluri ale Nistrului, companii afectate grav de criza pandemică.

La concurs pot participa organizațiile de susținere a afacerilor de pe ambele maluri ale Nistrului (asociații sectoriale, camere de comerț și industrie, prestatori de servicii business), care vor forma parteneriate din cel puțin două entități și vor propune soluții fezabile pentru îmbunătățirea  politicilor și instrumentelor de recuperare a ÎMMM-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului, în special, a companiilor exportatoare.

Pentru fiecare parteneriat poate fi solicitat câte un grant în valoare de până la 50.000 de dolari. Activitățile prevăzute în propunerile de proiect vor fi desfășurate în perioada noiembrie 2020 - decembrie 2021.

Formularele de depunere a dosarelor, condițiile de participare la concurs, precum și criteriile de evaluare sunt disponibile aici https://sc.undp.md/tndr/2146/. Termenul limită de depunere a cererii este 15 octombrie 2020, ora 16.00.

Asistența financiară nerambursabilă oferită de Suedia în cadrul proiectului PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe ambele maluri ale Nistrului" (AdTrade) pentru organizațiile selectate va contribui pe termen lung la îmbunătățirea mediului de afaceri, crearea locurilor de muncă și constituirea parteneriatelor între companiile de pe ambele maluri ale Nistrului pentru a depăși consecințele crizei pandemice, pentru a spori potențialul de export și a accesa piețele străine.

Proiectul AdTrade oferă asistență pentru crearea unor legături comerciale pe termen lung între antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului și la edificarea unui mediu de încredere și de cooperare în regiune. Inițiativa stimulează și promovează exporturile de mărfuri și servicii din regiune, prin accesarea oportunităților oferite de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Proiectul susține dezvoltarea și sporirea competitivității întreprinderilor micro, mici și mijlocii (ÎMMM) și contribuie la crearea noilor companii, ceea ce, implicit, va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Proiectul este implementat de PNUD în perioada 2019-2022, cu asistența financiară a Suediei.

Persoană de contact: Natalia Costaș, consultantă în comunicare și relații media, proiectul PNUD/AdTrade. Tel.: 0 69 22 11 41; e-mail: natalia.costas@undp.org

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Nord