print
Competiție a proiectelor investiționale pentru tineri
03.09.2020
1177 Accesări ODIMM,

În perioada 26.08.2020-17.09.2020, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) desfășoară înscrierea tinerilor pentru Etapa 3 a Programului „START pentru TINERI” - „Concursul proiectelor investiționale și finanțarea nerambursabilă”.

La Concursul proiectelor investiționale pot participa tineri de 18-35 de ani care au absolvit Etapa a II-a a Programului și dețin o companie nou-înregistrată pe piață mai puțin de 1 an, sub una din următoarele forme organizatorico-juridice:

 1. Întreprindere Individuală;
 2. Societate cu Răspundere Limitată;
 3. Gospodărie Țărănească (de fermier).

Valoarea maximă a grantului constituie 180 mii lei, iar contribuția proprie este de minim de 20% din suma proiectului investițional. Finanțarea nerambursabila se oferă pentru investiții în: echipamente tehnologice, mașini, utilaje, instalații de lucru, aparate și instalații de măsură, control și reglare, tehnică de calcul și până la 30% din contul grantului pentru active nemateriale: softuri, francize, obținerea certificatelor de calitate. 

Depunerea proiectelor investiționale este în regim online:

Aplică acum

Termen-limită: 17.09.2020, ora 17:00

Pentru înregistrarea Formularului vor fi necesare  următoarele documente:

 1. Buletinul de identitate al fondatorului și administratorului entității juridice;
 2. Formularul de participare inclusiv anexele privind investițiile și previzionările financiare / Formular de participare / Anexe Excel;
 3. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali/ Extras din Registrul Gospodăriilor Țărăneşti (eliberat cu cel mult 3 luni înaintea depunerii dosarului);
 4. Documentele de constituire ale întreprinderii: Decizia de înregistrare a persoanelor juridice/ Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești;
 5. Actele ce confirmă dreptul de proprietate sau folosință: Contract de arendă a imobilului/ Contract de locaţiune / Contract de comodat, Extras din Registrul bunurilor imobile, Contract de vânzare-cumpărare și altele;
 6. Certificatul eliberat de bancă cu privire la contul bancar;
 7. Declarația privind beneficierea de ajutoare de stat / Descarcă;
 8. Certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat, sau declarație pe propria răspundere privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public național / Descarcă;                             
 9. Licenţa şi/sau Autorizaţia (după caz);
 10. Alte documente relevante (oferte de preţ, certificate de calificare, contracte de intenţii etc.).

Contacte:

 • adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et 3, of. 339
 • telefon: (022) 21 15 73
 • e-mail: start_tineri@odimm.md
Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Nord