print
UE-GIZ // Lansarea Programului de Granturi Locale pentru organizațiile societății civile din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
18.11.2019
578 Accesări

AO „Pro Cooperare Regională” în parteneriat cu AO „CASMED” anunță lansarea Programului de Granturi Locale, derulat în cadrul proiectului „Angajarea cetățenilor și societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă”. Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de UE și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Programul de Granturi Locale își propune să abiliteze cetățenii prin participarea activă și constructivă în procesele de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor și deciziilor privind serviciile publice locale; informarea și conștientizarea cetățenilor cu privire la problemele legate de domeniile prestării serviciilor publice, eficiență energetică și mediu pentru a solicita acțiuni din partea autorităților publice, îndeplinind în același timp obligațiile lor ca clienți ai serviciilor publice locale.

Prin intermediul Programului de Granturi Locale se va oferi suport financiar și tehnic pentru cel puțin 25 OSC-uri de nivel local din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova pentru susținerea ideilor inovative de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităților locale, în concordanță cu necesitățile cetățenilor, în patru domenii prioritare: infrastructură pentru apă și canalizare, gestionarea deșeurilor, eficiența energetică, mediu și schimbările climatice.

Concursul este adresat Organizațiilor Societății Civile de nivel local (OSC). Grupurile de inițiativă de nivel local sunt încurajate să depună dosarul în parteneriat cu organizațiile înregistrate.

Raioanele eligibile pentru participare la apel sunt: Briceni, Ocnița, Edineț, Soroca, Dondușeni, Drochia, Rîșcani, Glodeni, Fălești, Florești, Sîngerei și municipiul Bălți.

Suma totală a Programului de Granturi Locale constituie 750.000 euro. Se vor acorda trei tipuri de granturi, respectiv, cu valoare estimativă de:

 • Granturi mici            până la 10.000 euro;
 • Granturi medii          până la 30.000 euro;
 • Granturi mari           până la 50.000 euro.

Termenul limită de prezentare a propunerilor de proiect este:

 • 26 decembrie 2019, ora 17:00 pentru Granturi mici;
 • 31 ianuarie 2020, ora 17:00 pentru Granturi medii și mari.

Pentru OSC-urile care intenționează să participe la Programul de Granturi Locale vor fi organizate sesiuni de informare, după cum urmează:

 • Miercuri, 20 noiembrie 2019, mun. Edineț, începând cu ora 9:20, în sala de ședințe din incinta Primăriei (str. Octavian Cirimpei, 30);
 • Joi, 21 noiembrie 2019, mun. Bălți,  începând cu ora 9:20,  în sala de conferințe  din incinta hotelului  Vispas (str. Ștefan cel Mare, ½);
 • Vineri, 22 noiembrie 2019, mun. Soroca, începând cu ora 9:20, în sala de conferințe  din incinta Incubatorului de Afaceri (str. Mihail Kogălniceanu, 9).  

Pentru a participa la sesiunile de Informare, vă rugăm să confirmați prezența la adresa de e-mail: casmed.eusuport@gmail.com, la tel.: /+373/ 231 27674, sau utilizând formularul de înregistrare: https://bit.ly/35QpCXf.

Termenul-limită de înregistrare la sesiunile de informare: 21 noiembrie.

Cheltuielile de transport ale participanților la Sesiunile de Informare NU vor fi rambursate.

Detalii despre procedura de selectare și depunere a dosarului pot fi accesate pe paginile: www.eu4civilsociety.md; www.procore.md; www.casmed.md.

 

* * *

Запуск Программы местных грантов для организаций гражданского общества в Северном регионе развития Республики Молдова

НПО «Про Региональное Сотрудничество» в партнерстве с НПО Центр Социальной и Медицинской Помощи на Дому «CASMED» объявляет о запуске Программы местных грантов, осуществляемой в рамках проекта »Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова. Программа местных грантов осуществляется на основе Единой системы поддержки Европейского Союза (ЕС), предоставленной Республике Молдова (2017-2020) в рамках Европейского инструмента соседства при посредстве проекта ЕС-GIZ «Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова» (2019-2021) и осуществляется Германским Агентством по Международному Сотрудничеству (GIZ).

Программа местных грантов направлена на расширение прав и возможностей граждан посредством конструктивного и активного участия в процессах принятия решений на местном уровне, касающихся устойчивого развития (экономического, социального и экологического) и инфраструктуры общественных услуг на местном уровне, путем вовлечения граждан в процессы разработки, мониторинга и оценки общественных политик и решений, проектирования и предоставления местных общественных услуг; повышения осведомленности граждан по вопросам предоставления государственных услуг, энергоэффективности и окружающей среды, возможности требовать принятия мер со стороны государственных органов, в то же время, заботясь о выполнении своих обязательств в качестве потребителей местных государственных услуг.

В рамках Программы местных грантов будет оказана финансовая и техническая поддержка как минимум 25 Организаций Гражданского Общества (ОГО) местного уровня в Северном регионе развития Республики Молдова для поддержки инновационных идей для социально-экономического развития местных сообществ в соответствии с потребностями граждан в четырех приоритетных областях: инвестиции в области водоснабжения и канализации (ВСК); инвестиции в области утилизации твердых отходов (УТО); повышение энергоэффективности (ПЭ) общественных зданий; экологические проблемы, связанные с деятельностью местных государственных служб.

Конкурс адресован зарегистрированным ОГО. Инициативные группы могут подавать проектные предложения только в партнерстве с зарегистрированными ОГО.

Следующие районы имеют право на участие в конкурсе: Бричаны, Окница, Единец, Сорока, Дондушень, Дрокия, Рышканы, Глодяны, Фалешты, Флорешты, Сынжерей и город Бельцы.

Максимальная сумма, которую заявители могут запросить в рамках Программы местных грантов, составляет 750,000 Евро.

Гранты будут выделяться в трех категориях, соответственно, со следующем бюджетом:

 • Малые гранты        до 10.000 евро;
 • Средние гранты      до 30.000 евро;
 • Крупные гранты     до 50.000 евро.

Крайним сроком подачи заявок является: 

 • 26 декабря 2019 года, 17:00 для малых грантов;
 • 31 января 2020 года, 17:00 для средних и крупных грантов.

Для ОГО, намеренных участвовать в Программе местных грантов, будут организованы информационные сессии, согласно нижеследующему графику:

 • Среда, 20 ноября 2019 года,  в мун. Единец, начиная с 9:20 часов,  в   конференц-зале мэрии ( ул. Октавиан Циремпей, 30);
 • Четверг, 21 ноября 2019 года, в мун. Бельцы, начиная с 9:20 часов,  в  конференц-зале гостиницы Vispas (ул. Штефан чел Маре 1/2);
 • Пятница, 22 ноября 2019 года, в  мун. Сороки,  начиная с 9:20 часов ,  в  конференц-зале Бизнес-инкубатора (ул. М. Когэлничану 9).

Для подтверждения участия в информационных сессиях  можете связаться с организаторами по электронной почте: casmed.eusuport@gmail.com, или по тел: /+373/ 231 2 76 74, или используя регистрационную форму:https://bit.ly/35QpCXf.

Крайний срок регистрации на информационные сессии: 21 ноября.

Транспортные расходы для участников НЕ возмещаются.

Подробную информацию о процедуре отбора и подачи заявки можно найти на страницах: www.eu4civilsociety.md; www.procore.md;  www.casmed.md.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord