print
Apelul Agenției de Investiții privind participarea la expozițiile internaționale în domeniul TURISMULUI
29.10.2019
1187 Accesări invest.gov.md,

Drept rezultat al consultărilor publice cu mediul asociativ, din 05.09.2019, și a înregistrărilor online desfășurate în perioada 05.09.2019 - 22.09.2019 pentru agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul turismului, Agenția de Investiții publică lista expozițiilor internaționale din domeniul turismului pentru anul 2020, planificate întru susținere financiară și Vă invită să participați la concursul de selectare și desemnare a organizatorului expoziției!

Agenția de Investiții încurajează mediul asociativ din industria turismului să participe la concursul anunțat pentru obținerea contractelor de co-finanțare și subvențiilor pentru participare la expoziții și târgurile internaționale cu scopul de a promova ofertele și produsele turistice din Republica Moldova, dar și a imaginii de țară.

Organizatorul expoziției va fi desemnat în urma concursului pentru obținerea grantului și subvențiilor în cadrul Programelor Agenției de Investiție.

Contractul de grant va fi acordat în baza „Regulamentului cu privire la modul de acordare a granturilor și subvențiilor în cadrul Programelor Agenției de Investiții”. Totodată, drepturile și obligațiile organizatorului expoziției sunt prevăzute în „Regulamentul-cadru de participare la expozițiile internaționale”.

Asociațiile obștești și uniunile participante la concursul de acordare a co-finanțării vor prezenta până la data de 31 octombrie 2019 - nota de intenție privind participarea la concurs cu indicarea expozițiilor și vor depune cererea de aplicare în adresa Agenției de Investiții (e-mail: office@invest.gov.md). Totodată, vă informăm că dosarul de participare la concurs poate fi prezentat fizic la Agenția de Investiții până în data de 4 noimbrie 2019 (bd. Ștefan cel Mare 134, et. 3, bir. 301).

În cazul în care, proiectul depus nu corespunde cerințelor stipulate în Regulamentul cu privire la modul de acordare a granturilor și subvențiilor în cadrul Programelor implementate de către Agenția de Investiții, acesta nu va fi acceptat la concurs.

Lista asociațiilor câștigătoare a concursului de co-finanțare va fi publicată pe pagina web oficială al Agenției de Investiții (www.invest.gov.md) până în data de 8 noiembrie 2019.

În cazul în care pentru unele dintre expozițiile propuse vor fi prezentate dosare din partea asociațiilor și uniunilor, Agenția de Investiții își rezervă dreptul să participe la expozițiile planificate de sine stătător.

Participarea la expozițiile internaționale este deschisă pentru aplicarea tuturor agenților economici din industria turismului, care își vor depune forma de aplicare către Organizatorul expozițiilor după desemnarea acestuia în baza concursului anunțat. Despre rezultatele concursului și lista beneficiarilor de granturi vă vom anunța ulterior.

Resurse utilePDF icon Regulament acordare granturi_0.pdfFişier anexa 1_Reg_AI_0.docxFişier anexa 2_Reg_AI_0.docxPDF icon anexa 3_Reg_AI_0.pdfPDF icon Regulament cadru de participare la expozitiile internationale.pdfPDF icon Expo_2020.pdf 

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord