print
CHESTIONAR. Consultarea părților interesate privind următoarea etapă de implementare a Programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională (2021-2027)
07.05.2019
653 Accesări

În prezent este în derulare procesul de programare a viitoarelor Programe de Cooperare Transfrontalieră (perioada 2021-2027).

În vederea conturării obiectivelor și priorităților pentru viitoarea generație de programe fiecărei țări participante la program i s-a solicitat să-și expună viziunea privind obiectivele prioritare ale țării pentru perioada respectivă, reieșind din Meniul propus de cinci obiective politice prezentate în proiectul Regulamentului privind dispozițiile comune (CPR) și al obiectivelor specifice prezentate în proiectele de regulamente ale Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondului de Coeziune (CF), precum și în proiectul de regulament privind Cooperarea Teritorială Europeană.

Cei interesați sunt rugați să răspundă la întrebări și să trimită chestionarul (atașat mai jos) la adresa electronică tatiana.udrea@gov.md până în data de 13 mai 2019.

Pentru informații suplimentare/întrebări, contactați Oficiul regional pentru programele de cooperare transfrontalieră la nr. de tel. 250 411.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord