print
Inițiativele de dezvoltare a orașelor verzi vor fi susținute prin granturi
08.10.2018
949 Accesări Moldpres,

Proiectul „Oraşe verzi durabile” a lansat un program de granturi pentru soluţii noi şi inovative de dezvoltare urbană modernă şi prietenoasă mediului ambiant. Termenul limită de depunere a dosarelor este 31 octombrie, transmite MOLDPRES.

Valoarea totală a unui grant, oferit în cadrul Programului Fast Track Challenge, este de maxim opt mii de dolari. Inițiativele pot fi depuse de entităţi juridice înregistrate în R. Moldova. Participanţii la concurs trebuie să asigure minim 30% contribuţie proprie din valoarea totală a proiectului depus. Propunerile de proiect acceptate în concurs vor acoperi domenii, cum ar fi: mobilitatea urbană, gestionarea deşeurilor, eficienţa energetică şi valorificarea surselor de energie regenerabilă, planificarea urbană durabilă.

„Sprijinim financiar iniţiativele inovative ce răspund provocărilor urbanizării şi îşi propun să sporească confortul oamenilor, precum şi să producă un impact pozitiv asupra mediului ambiant. Vom finanţa iniţiative ce pot fi implementate într-o perioadă scurtă şi oferi rapid rezultate tangibile”, a afirmat Alexandru Rotaru, manager de proiect la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova). 

Proiectele depuse vor fi realizate într-o perioadă de cel mult nouă luni. Cofinanţarea poate fi nemonetară sau monetară şi urmează a fi oferită de compania sau consorţiul, solicitante de grant. De asemenea, parteneriatele cu organizaţiile neguvernamentale, companiile sau instituțiile publice vor fi considerate un avantaj.

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de experţi în baza criteriilor de eligibilitate: relevanţa; inovaţia; impact social, economic şi de mediu; durabilitatea; gradul de replicare/extindere a iniţiativei; acoperirea teritorială şi perioada de implementare. Evaluarea va avea loc în două etape: examinarea dosarelor depuse conform criteriilor de eligibilitate şi prezentarea proiectului inovator în faţa comisiei de evaluare. În 2018, patru inițiative de proiect vor beneficia de finanţare. Programul Fast Track Challenge va continua şi în anii 2019-2021.

Proiectul „Oraşe verzi durabile pentru Moldova”, cu o durată de cinci ani (2018-2022), are un buget total de 2,72 mln de dolari, dintre care 2,64 mln de dolari sunt acordaţi de Facilitatea Globală de Mediu şi 80.000 de dolari - de PNUD Moldova.  

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord