print
Program de granturi pentru crearea sau extinderea serviciilor sociale
28.06.2018
1716 Accesări

În luna august a anului curent, urmează să fie lansat un program de granturi în valoare de 1,5 milioane de euro, bani acordați de către Uniunea Europeană pentru crearea sau extinderea serviciilor sociale la nivel local.

Scopul proiectului este de a consolida posibilitățile organizațiilor societății civile de implementare a serviciilor inovatoare, în parteneriat cu autoritățile publice centrale și locale. În consecință, se așteaptă o incluziune socială mai avansată a persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor din grupurile vulnerabile.

Una dintre organizațiile care implementează acest proiect este Keystone Moldova. Solicitată de IPN, Parascovia Munteanu, manager servicii comunitare de asistență socială, a declarat că finanțarea va fi acordată pentru proiecte care vin să susțină dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități. De asemenea, vor fi eligibile proiectele care vor susține dezvoltarea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale destinate copiilor din grupurile vulnerabile.

În prezent are loc pregătirea organizațiilor societății civile pentru participarea la concursul de granturi care va fi lansat de Fundația Soros-Moldova cu sprijinul financiar al UE. În acest sens, au fost organizate instruiri la Bălți pentru organizațiile din nord, la Cahul - pentru cele din sud și la Chișinău - pentru cele din centru.

Serviciile pe care asociațiile urmează să le dezvolte sau să le extindă vor fi finanțate, începând cu anul 2020, din bugetul unității administrativ teritoriale sau din bugetul instituțiilor rezidențiale. De aceea, asociațiile implementatoare pun accentul și pe stabilirea parteneriatului și facilitarea dialogului dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice în dezvoltarea serviciilor sociale durabile.

Din bugetul total al proiectului, de 1,5 milioane de euro, 800 de mii vor fi pentru proiecte care susțin dezinstituționalizarea sau prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, iar 700 de mii - pentru proiecte care susțin dezvoltarea/ extinderea/ îmbunătățirea serviciilor sociale destinate copiilor din grupurile vulnerabile.

Asociațiile coordnează implementarea proiectului sunt: Fundația Soros-Moldova, Keystone Moldova, Alianța organizațiilor pentru persoane cu dizabilități, Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord