print
Licitația nr. 83261510 pentru implicarea Organizațiilor Societății Civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale în cele patru Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia)
03.07.2017
1484 Accesări MSPL,

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) intenționează să antreneze Organizațiile Societății Civile în procesul de furnizare a serviciilor publice locale în cele patru Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru, Sud și Găgăuzia) în cadrul proiectului GIZ "Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova".

Obiectivele principale ale OSC-urilor vor consta în sprijinirea participării cetățenilor din comunitățile locale în procesele de planificare, implementare și monitorizare a proiectelor de investiții în domeniile Aprovizionare cu Apă și Canalizare, Eficiență Energetică în clădirile publice, precum și în cooperarea intercomunitară și măsurile de sensibilizare pentru elaborarea proiectelor în sectorul Managementul Deșeurilor Solide. 

OSC-urile vor pune la dispoziția cetățenilor aflați în jurisdicția Administrațiilor Publice Locale implicate în proiect instrumente și metode performante pentru participări importante în dezbaterile publice, planificarea cu participarea tuturor părților interesate, sensibilizarea opiniei publice și monitorizarea proceselor de achiziție, construcție și livrarea curentă a serviciilor.   

Finanțarea implementării sarcinii va avea loc prin subvențiile locale acordate Organizațiilor Societății Civile, care au experiență în domeniul vizat și care sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Organizațiile Societății Civile sunt încurajate să formeze consorții sau parteneriate care să includă Organizații ale Societății Civile locale. Condițiile detaliate cu privire la crearea consorțiilor și modalitatea de depunere a cererilor pot fi găsite în Termenii de Referință elaborate în acest scop.

În etapa inițială de preselecție, Organizațiile Societății Civile calificate trebuie să depună cererile de exprimare a interesului în implementarea sarcinii și subvenția locală, și să prezinte următorul pachet de documente:

  • Scrisoarea de intenție, cu descrierea succintă a experienței anterioare a Organizației Societății Civile și a intenției privind implementarea vizată. Același lucru e valabil pentru consorțiu, care, suplimentar, va specifica avantajul structurii propuse;
  • Prezentarea generală (profilul) a OSC, inclusiv experiența în domeniu; membrii echipei și calificările de bază ale acestora (CV-urile); date de contact, persoanele responsabile pentru implementarea  și coordonarea sarcinii. În cazul consorțiilor, se va prezenta un profil individual pentru fiecare OSC, iar profilul OSC-ului responsabil pentru acord va specifica clar distribuirea de activități și nivelul de responsabilitate a fiecărei OSC în cadrul consorțiului;
  • Copia certificatului de înregistrare a OSC în Republica Moldova, orice licență, permis, certificat de calificare profesională disponibil. În cazul consorțiului, fiecare OSC va prezenta pachetul său de documente juridice aparte;
  • Datele bancare ale OSC, inclusiv denumirea băncii, codul bancar și codul IBAN în MDL. În cazul consorțiului, se vor prezenta datele bancare doar a OSC-ului responsabil, deoarece plățile se vor efectua doar în contul bancar al OSC-ului responsabil pentru implementarea acordului;
  • Certificatul cu privire la absența datoriilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat din Moldova sau copia ultimului raport financiar. În cazul consorțiului, fiecare OSC va prezenta pachetul său aparte de documente privind viabilitatea financiară.

O Organizație a Societății Civile sau Consorțiu de Organizații a Societății Civile vor fi selectate pentru fiecare Regiune de Dezvoltare (Lotul 1 - Nord, Lotul 2 - Centru, Lotul 3 - Sud, Lotul 4 - Găgăuzia).   Fiecare Organizație a Societății Civile sau Consorțiu de Organizații a Societății Civile pot depune cererile pentru cel mult 2 din cele 4 loturi specificate în Termenii de Referință.

O sesiune de informare va fi organizată pe 11 iulie 2017 la Hotelul Jolly Alon Hotel (mun. Chișinau, Str. Maria Cibotari, 37, Sala de Marmoră, et.1) între orele 10:00 și 13:00.

Reprezentanții interesați ai Organizațiilor Societății Civile sunt invitate să depună cererile de exprimare a interesului (inclusiv copiile documentelor menționate mai sus), să solicite Termenii de Referință menționați mai sus și să-și confirme participarea la sesiunea de informare printr-un mesaj electronic scris la adresa: giz-moldova@giz.de nu mai târziu de 7 iulie 2017, ora 17:00.
Pachetul complet de documente în original, inclusiv ofertele tehnice și financiare  va conține:

  •  Oferta tehnică în original corespunzătoare condițiilor și cerințelor specificate în TdR și elaborată pe baza modelului oferit de GIZ (într-un plic aparte sigilat). Vă rugăm să atașați referințe de proiect pentru a demonstra experiența anterioară, care să conțină nume și date de contact ale organizațiilor finanțatoare.  În cazul consorțiilor, planul de activități trebuie să fie, de asemenea, divizat per fiecare OSC;
  •  Oferta financiară în orginal în MDL, pe baza modelului oferit de GIZ (intr-un plic aparte sigilat). În cazul consorțiilor, bugetul trebuie să fie, de asemenea, divizat per fiecare OSC.

Pachetul va fi depus într-un plic sigilat, cu indicarea numărului și subiectului licitației la adresa Oficiului GIZ din Chișinău: str. Bernardazzi 66, Chișinău, MD-2009 nu mai tîrziu de vineri, 4 august 2017, ora 17:00. 

Organizațiile Societății Civile, care nu au posibilitate de a se deplasa la Chișinău pentru a depune oferta, urmează să trimită documentele prin serviciul poștal.


Orice alte întrebări aferente pot fi adresate către Petru Pîrnău la adresa: petru.pirnau@giz.de sau tel: +373 22 996 031.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord