print
Concurs pentru ocuparea funcției de specialist în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor
21.07.2017
2523 Accesări

Funcție vacantă: Specialist în elaborarea, implementare și monitorizarea proiectelor /INGINER-CONSTRUCTOR/ (1 unitate)

Scopul general al funcției: Oferirea asistenței în elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectelor și activităților programului din cadrul Agenției.

Specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor va fi angajat în cadrul Secției Managementul Proiectelor prin Concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova
 • Studii superioare în inginerie și management în construcții;
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Experienţă de lucru în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de minim 2 ani;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române. Cunoașterea limbilor rusă / engleză va fi un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare;
 • Abilități de verificare a calității elementelor de construcție ce se realizează în cadrul proiectului;
 • Abilități de control a execuției lucrărilor conform proiectului tehnic și a documentelor normative în vigoare.

Sarcini și responsabilități:

 • Asistă la pregătirea profilurilor proiectului, inclusiv elaborarea bugetelor şi implementarea orarelor;
 • Asistă la implementarea generală şi managementul programelor/proiectelor incluse în programul ADR Nord;
 • Monitorizează eliberarea fondurilor pentru contractanţi, consultanţi, furnizori şi prestatori de servicii;
 • Asistență în evaluarea licitațiilor de lucrări în construcții;
 • Verificarea devizelor.
 • Coordonarea cu Directorul şi alţi membri ai personalului ADR Nord ca să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a monitorizării şi evaluării;
 • Coordonarea vizitelor la faţa locului şi consultărilor cu părţile interesate anumite ale programului/proiectului;
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute cu privire la programele/proiectele din cadrul competenţei lui/ei.

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale.
 • Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova 
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • H.G. nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor;
 • Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 29682
 • adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
 • e-mailjurist.adrnord@gmail.com

Data limită până când poate fi depus dosarul este 8 septembrie 2017, ora 17.00.

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord