print
Concurs pentru ocuparea funcției de specialist în planificare strategică și programare
05.06.2014
1525 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regionale Nord anunță concursul pentru ocuparea funcției de specialist în planificare strategică și programare.

Scopul general al funcţiei:

Analiza necesităţilor şi oportunităţilor de dezvoltare a regiunii, evaluarea şi monitorizarea politicilor de dezvoltare regională, evidenţa statistică, planificarea şi programarea organizaţională.

Sarcini de bază:

 • analizează situaţia social-economică, necesităţile şi oportunităţile de dezvoltare a RD Nord;
 • analizează evoluţia indicatorilor regionali (produsul intern brut pe categorii de resurse şi utilizări, indicele preţurilor de consum, veniturile şi cheltuielile etc.); 
 • creează baze de date statistice pe regiune;
 • elaborează prognoze de dezvoltare social-economică a RDN;
 • pregăteşte rapoarte şi informaţii analitice privind situaţia social-economică a regiunii şi tendinţele de dezvoltare a regiunii; 
 • elaborează studii şi cercetări de caz în domeniile prioritare SDR Nord; 
 • înaintează propuneri privind identificarea direcţiilor prioritare ale politicilor de dezvoltare regională; 
 • participă la elaborarea strategiilor, planurilor şi programelor de dezvoltare regională;
 • participă la procesul de ajustare a SDR Nord şi POR Nord cu politicile naţionale de dezvoltare şi planurile sectoriale; 
 • participă la monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor de dezvoltare regionala (SDR şi POR) în conformitate cu legislaţia în vigoare şi deciziile adoptate de CRD Nord;
 • asigură suport consultativ actorilor regionali în stabilirea indicatorilor şi colectarea datelor pentru elaborarea politicilor de dezvoltare raională/locală; 
 • identifică potențialii parteneri de dezvoltare, duce tratative în vederea încheierii acordurilor de colaborare;
 • acordă suport informaţional, metodologic şi consultativ membrilor CRD Nord, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale în chestiuni privind dezvoltarea echilibrată şi durabilă a regiunii de dezvoltare;
 • participă în grupurile de lucru conduse de ADR sau alte instituţii conexe în domeniul DR;
 • participă la activităţile de informare şi comunicare privind DR.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Studii superioare în Economie/ Statistică/ Administrarea publică/ sau alte domenii legate de analiză, prognoză şi dezvoltare;
 • Abilitatea de a forma şi menţine relaţii eficiente cu APL, ONG-uri şi reprezentanţii sectorului privat;
 • Cunoaşterea strategiilor de dezvoltare naţionale şi regionale;
 • Experienţă de lucru cu strategiile/programele/proiectele de planificare, implementare şi raportare;
 • Cunoştinţe excelente a limbii române oral şi scris şi este de dorit posedarea cunoştinţelor de lucru a limbii ruse. Cunoaşterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor Microsoft, altor Softuri de operare cu date statistice ;
 • Abilităţi excelente personale, de comunicare şi lucru în grup.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs:

 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (vor fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a se verifica veridicitatea lor);
 • Copia carnetului de muncă (por fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a se verifica veridicitatea lor).

Data limită până la care poate fi depus dosarul de concurs este 4 iulie 2014.

 • Tel./fax: (231) 6-19-80;
 • E-mail: adrnord@gmail.com, office@adrnord.md;
 • Adresa poştală: MD-3100, mun. Bălți, piața V. Alecsandri, 8 A;
 • Persoană de contact: Mariana Mihăescu, manager de oficiu.
Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord