print
ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de Specialist în finanțe și contabilitate
18.03.2014
2241 Accesări

Agenția de Dezvoltare Regională Nord anunță concurs pentru ocuparea funcției de Specialist în finanțe și contabilitate (contabil).

Scopul general al funcţiei

 • Să fie responsabil pentru operaţiile financiare şi contabile generale ale Agenţiei conform Standardelor de contabilitate din Moldova;
 • Să asiste contabilul-șef în pregătirea rapoartelor şi analizelor în timp util;
 • Să fie responsabil pentru probleme de impozitare, raportare financiară precum şi control intern al plăților,responsabil pentru relaţia ADR - ului cu auditorul extern, consilierul fiscal şi autorităţile fiscale; şi,

Să coordoneze cu alte direcţii conexe pentru a căuta cele mai bune soluţii cu privire la probleme de contabilitate.

Manager

 • Directorul ADR Nord
 • Șef secție finanțe și achiziții, contabil - șef

Sarcini și responsabilități:

 • Întocmirea rapoartelor de contabilitate în conformitate cu Standardele de contabilitate din Republica Moldova;
 • Participarea în pregătirea bugetului anual asupra costurilor;
 • Interacţiunea cu autorităţile fiscale locale şi asigurarea ca toate rapoartele financiare şi fiscale statutare să fie pregătite în timp util şi prezentate în termenii prevăzuţi de lege;
 • Executarea procedurii de raportare interne şi externe, inclusiv în procedura de administrare contului, pentru a reflecta situaţia financiară a agenţiei;
 • Participarea la pregătirea rapoartelor financiare;
 • Înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor în registrele locale şi cărţi în conformitate cu cerinţele juridice din Republica Moldova şi politica contabilă a ADR;
 • Controlul şi actualizarea activelor fixe: registrului, şi documentaţiei necesare, în conformitate cu cerinţele legislaţiei din Moldova şi politicii contabile a ADR;
 • Executa procedura de calcul al salariilor angajaţilor;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de şefa secţiei financiare şi achiziţii, contabil-şef;

Cerinţe minime

 • Licenţiat în Economie, de preferinţă Finanţe şi Contabilitate;
 • 3 ani de experienţă ca contabil şi cel puţin 1 an experienţă de succes în funcţie similară;
 • Cunoştinţe profunde şi experienţă în lucrul cu Standardele Naționale de Contabilitate ale Republicii Moldova;
 • Cunoştinţe excelente a legislaţiei Republicii Moldova, inclusiv din domeniul dezvoltării regionale;
 • Cunoştinţe excelente oral şi în scris a limbilor moldovenească şi rusă;
 • Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor Microsoft;
 • Abilităţi excelente personale, de comunicare şi manageriale.

Pachetul de remunerare

În conformitate cu Legea salarizării Nr. 847 din 14.02.2002 şi Hotărârea Guvernului Nr. 743, anexa 4, cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs:

 • Formularul de participare;
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare (vor fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a se verifica veridicitatea lor);
 • Copia carnetului de muncă (por fi autentificate în mod corespunzător sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a se verifica veridicitatea lor).

Data limită până când poate fi depus dosarul de concurs este mai 2014.

 • E-mailadrnord@gmail.com, office@adrnord.md
 • Tel./fax: (231) 6-19-80;
 • Adresa poştală: MD-3100, mun. Bălți, piața V. Alecsandri, 8 A, et. 2.
 • Persoană de contact: Mariana Mihăescu, manager de oficiu.
Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord