print
Culegere de articole: „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale”
23.06.2020
1191 accesări

Culegerea de articole „Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale” a fost elaborată în cadrul Proiectului de Cercetare „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale″ (2020-2023) de către Institutul de Ecologie și Geografie în colaborare cu Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Academia de Studii Economice și Agenția de Dezvoltare Regională Nord. Culegerea este recomandată pentru publicare de către Consiliul Științific al Institutului de Ecologie și Geografie și de către Senatul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”.

Culegerea de articole este dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova.

În prezenta lucrare sunt abordate problemele actuale prioritare ale habitatului urban și rural, stării și gestionării componentelor naturale, sociale și economice, în special situația geodemografică în profil regional, național și internațional, starea și utilizarea componentelor și resurselor naturale, modificările structurale ale economiei naționale și regionale, organizarea socio-economică și ecologică a teritoriului, impactul activităților socio-economice asupra mediului și sănătății populației. Aria prioritară de cercetare este Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord