print
Licitaţie publică Nr. 17/01477
20.05.2017
1141 Accesări

Buletin Nr 39 din 16.05.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Licitaţie publică Nr. 17/01477
 
Autoritatea contractantă ADR Nord
Adresa mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8
Telefon/fax 023129682
Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUDUMAC DENIS
Obiectul achiziţiei Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectele: Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și stație de tratare, Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2, aprovizionarea cu apă potabilă a loc. Ocolina, Parcani, Voloave din r. Soroca
Cod CPV 71520000-9
Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Bălți, piața V. Alecsandri 8
Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Bălţi, piața Vasile Alecsandri 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie 0.00
Termenul de depunere a ofertelor 07.06.2017 11:00
Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 07.06.2017 11:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție:
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=19379335 

 

 
Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Nord