print
IMPORTANT ! Lista celor 28 de proiecte aprobate și ce trebuie să facă cei care au proiectele în listă
22.06.2010
2026 accesări

1

Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților dezavantajate a unei zone din RDN prin construcția branșamentului spre or. Drochia la apeductul Soroca-Bălți

2

Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut

3

Conectarea ZEL „Bălți” la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces

4

Finisarea construcției Apeductului magistral Bălți-Sângerei cu ramificații comunitare

5

Reducerea șomajului în zonele turistice ale Regiunii de Dezvoltare Nord prin dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii

6

Intersecții culturale

7

Renovarea străzii centrale din orașul Edineț

8

Sistem de management a deșeurilor în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca

9

Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune

10

Crearea la nivel regional a unui sistem integrat de management al deșeurilor menajere solide

11

Susținerea dezvoltării sectorului privat din zonele rurale prin elaborarea portalului informațional

12

Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tiplești,s. Țipletești), s. Heciul Nou

13

Reabilitarea rețelei de drum public local Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km

14

Solidari pentru un mediu ecologic curat

15

Reparația drumului L-37 Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Târnova, sectorul din s. Corjeuți și  s. Trinca

16

Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare – Îmbunătățirea calității vieții

17

Extinderea și regionalizarea serviciilor de administrare a deșeurilor menajere

18

Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord

19

Iazul Țîra – Perla Floreștiului

20

Dezvoltarea potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești

21

Construcția apeductului și canalizării în cartierul Bălțul Nou

22

Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în regiunea de nord

23

Centru creativ-inovativ PRO Cariera

24

Oportunități de realizare a produselor alimentare cu creșterea veniturilor populației

25

Reconstrucția rețelelor și sistemului de canalizare în or. Ocnița, r. Ocnița, sectorul nr. 7 (Spitalul Raional Ocnița) Stația de purificare biologică cu o capacitate de 20 m3/zi amplasată în s. Paustovo, com. Lipnic

26

Eco-salubritate rurală în zona Costești-Stânca

27

Performanță economică prin instruire de excelență

28

Sistemul de alimentare cu apă a satului Petrușeni, Râșcani

Ca urmare, vă rugăm să prezentați la ADR Nord toate copiile anexelor de care dispuneți: proiecte tehnice, studii etc., cu ștampila aplicantului pe acestea. Totodată, să fie indicat pe acestea următoarea mențiune: „Conform cu originalul” și semnătura, până joi, 24 iunie 2010, ora 17:00.

Nu se interzice prezentarea originalelor, dar nu este recomandabil.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord