print
28 Proiecte regionale au fost aprobate la ședința CRD NORD
22.06.2010
1539 accesări

28 propuneri de proiect au fost aprobate de către Consiliul regional pentru dezvoltare Nord și urmează a fi prezentate Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale, instituție care va decide care din acestea vor primi finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională. Proiectele vizate se referă la soluționarea problemelor de ordin regional, precum reconstrucția drumurilor, modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, gestionarea eficientă a deșeurilor, dezvoltarea traseelor turistice etc. din cele 28 proiecte aprobate, 11 se referă la reabilitarea infrastructurii fizice, 9 - susținerea dezvoltării sectorului privat și 8 proiecte vizează îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice.

    De asemenea în cadrul ședinței a fost aprobat Planul Operațional Regional  Nord (POR Nord) pentru perioada 2010 - 2012, care are menirea de a implementa Strategia de Dezvoltare Regională Nord. În POR Nord sînt incluse 8 programe ce conțin 37 de proiecte și activități prioritare, care urmează să fie realizate în perioada menționată.

    În vederea asigurării transparenței în activitatea și procesul decizional al CRD Nord și ADR Nord, la inițiativa directorului agenției, dl Bodrug Ion, la ședință au fost invitați reprezentanții mass-media și APL de nivelul I și II, care au depus proiectele în cadrul acestui apel.

     Este relevant faptul că la această ședință au fost invitați reprezentanții Euroregiunii Prutul de Sus și reprezentanții companiei italiene HAFNER care au informat membrii și participanții despre oportunitățile de aderare la aceste programe și finanțări. Au fost convingători în expunerea necesității pentru Moldova de a  se include mai eficient în procesul de valorificare a fondurilor UE și de a se dezvolta din punct de vedere economic, social și a implementa proiecte cu impact transfrontalier.

###

Pentru detalii, contactați:

Eleonora Guțu, responsabil de comunicare în cadrul ADR Nord,

 tel: (231) 61 9 80, e-mail: office@adrnord.md

 

Copyright © 2023 Agenția de Dezvoltare Regională Nord