print
Au fost făcute totalurile proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”
23.02.2024
747 accesări MIDR ,

Totalurile proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” (MSPL) au fost prezentate în cadrul unei ședințe comune a Comitetului Director al Acțiunii finanțată de Uniunea Europeană și a Comitetului de Monitorizare a proiectului MSPL.

Proiectul a oferit sprijin autorităților locale din țara noastră în îmbunătățirea serviciilor publice locale în trei sectoare prioritare: alimentare cu apă și canalizare (AAC), eficiență energetică (EE) și managementul deșeurilor solide (MDS).

Secretarul de stat în domeniul dezvoltare regională, Ana Mardare, a salutat participanții prezenți la evenimentul de totalizare, menționând că impactul proiectului este semnificativ și se reflectă în beneficiile aduse societății, dar și cadrului instituțional și de politici: „Ne bucurăm să constatăm că, la final de proiect, Republica Moldova este cu un pas mai aproape de Uniunea Europeană. În total, 13.956 de cetățeni au fost implicați în proiecte și procese la scară mică pentru a îmbunătăți serviciile publice locale în domeniul AAC, MDS, EE, precum și în activități de promovare a protecției mediului și a climei”.

Rezultatele obținute în privința formulării cadrului de politici în domeniu se referă la pregătirea a două strategii naționale de dezvoltare regională (SNDR), formularea noului Concept privind Dezvoltarea Regională, propuneri la Legea privind dezvoltarea regională, pregătirea Programului național privind orașele-poli de creștere etc. 

Totodată, au fost sporite capacitățile de planificare la nivel regional și local, de management și implementare a proiectelor, dar și abilitarea cetățenilor prin participarea acestora la acțiuni de dezvoltare regională. În acest sens, au fost formate opt comisii sectoriale în cele patru regiuni de dezvoltare  Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia, au fost realizate șapte proiecte-pilot în domeniul AAC, EE și MDS finanțate din fonduri germane, elvețiene și românești, 18 proiecte de AAC și EE finanțate de UE și implementate în parteneriat cu Agențiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru și Sud etc.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) şi sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Guvernul României, Guvernul Suediei, Uniunea Europeană și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC), în parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agențiile de Dezvoltare Regională.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord