print
Activități și proiecte de infrastructură realizate de ADR Nord în anul 2023
05.01.2024
1351 accesări

Circa 170 de mii de cetățeni din nordul Republicii Moldova se numără printre beneficiarii direcți și indirecți ai proiectelor regionale implementate de ADR Nord în anul 2023. Îndeplinirea acestui obiectiv a fost posibilă în urma realizării diverselor activități de planificare strategică, colaborări cu partenerii naționali și internaționali și implementării propriu-zise a proiectelor de infrastructură cu impact regional.

Pe parcursul anului 2023, ADR Nord a desfășurat multiple activități de planificare strategică și de implementare a proiectelor, orientate spre îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare regională în domenii de intervenție precum aprovizionarea cu apă și canalizare, valorificarea infrastructurilor de afaceri, sporirea atractivității turistice, dezvoltarea urbană și eficiența energetică a clădirilor publice. De asemenea, ADR Nord a desfășurat activități de promovare a Regiunii de Dezvoltare Nord ca pe o destinație atractivă pentru investitori și turiști. Realizarea acestor activități a presupus un înalt grad de cooperare cu partenerii regionali, naționali și internaționali.

Planificare strategică și cooperare cu partenerii

Direcții-cheie în activitatea ADR Nord, planificarea strategică și cooperarea cu partenerii a continuat să determine în mare măsură realizarea proiectelor de infrastructură și alte activități esențiale pentru implementarea cu succes a politicii de dezvoltare regională în nordul țării. În acest sens, printre cele mai importante realizări menționăm elaborarea și aprobarea Programului de accelerare a dezvoltării municipiului Bălți ca pol de dezvoltare, Studiului de specializare inteligentă pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, Regulamentului de funcționare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare.

Datorită bunelor relații de colaborare cu partenerii externi, ADR Nord a implementat anul trecut trei proiecte soft, finanțate de Republica Cehă și de Republica Slovacă. Proiectele soft implementate au contribuit la dezvoltarea afacerilor în nordul țării.

La nivel regional, ADR Nord a inițiat actualizarea Programului regional sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord, a desfășurat instruiri în vederea valorificării infrastructurilor de afaceri, a desfășurat ateliere de lucru în domenii aferente dezvoltării regionale, a organizat un concurs regional în domeniul exportului, a facilitat organizarea unui expo-târg și a promovat întreprinderile mici și mijlocii din nordul țării.

Proiecte de infrastructură cu impact regional în cinci domenii de intervenție

Procesul de monitorizare a lucrărilor de construcție și montaj în cadrul proiectelor de infrastructură cu impact regional, precum și organizarea licitațiilor publice în acest sens fac parte din activitățile de bază ale ADR Nord. În acest sens, în 2023, ADR Nord a finalizat implementarea a opt proiecte de infrastructură finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și a unui proiect de infrastructură finanțat de Uniunea Europeană. Totodată, la finele anului trecut au fost inițiate proceduri de licitații publice pentru șapte proiecte de dezvoltare urbană.

În rezultatul implementării proiectelor de infrastructură cu impact regional, precedate de un șir de activități de planificare realizate în acest scop, ADR Nord a înregistrat rezultate importante în cinci domenii de intervenție, în beneficiul locuitorilor Regiunii de Dezvoltare Nord.

În domeniul Asigurare cu apă și canalizare, ADR Nord a realizat proiecte în cadrul cărora au fost construite și montate 100,4 km de apeduct, 16 castele de apă, șase rezervoare de apă, o stație de pompare a apei potabile și o stație de epurare a apelor uzate (debit 1.500 m3/zi). Astfel, 22 de instituții publice, 52 de agenți economici și 6.000 de cetățeni care locuiesc în comunele Iliciovca (satul Iliciovca), Sevirova (satele Sevirova și Ivanovca), Trifănești (satele Trifănești și Alexandrovca) și Izvoare din raionul Florești beneficiază de apă potabilă la robinet din râul Nistru, grație conectării la apeductul magistral Soroca-Bălți. De apă potabilă din râul Nistru se bucură și peste 20.200 de locuitori ai satelor Volovița, Alexandru cel Bun, Vasilcău, Racovăț, Slobozia-Cremene, Slobozia-Vărăncău și 1.500 de copii care frecventează tabăra de odihnă „La Dumbravă” din raionul Soroca. De asemenea, noua stație de epurare a apelor uzate din orașul Florești oferă acces la prestarea serviciului de epurare pentru circa 4.300 de gospodării și 118 agenți economici.

Valorificarea infrastructurilor de afaceri este domeniul de intervenție în care au fost investite resurse importante pentru reabilitarea clădirii Incubatorului de Afaceri din Soroca, cu o suprafață de 1500 mp, care oferă condiții mai bune pentru prestarea serviciilor. Toate spațiile clădirii servesc pentru dezvoltarea unui spectru larg de afaceri în regiune. Între timp, numărul rezidenților a crescut de la 17 la 23, iar măsurile de renovare energetică implementate a redus considerabil costurile de întreținere a clădirii.

În domeniul Sporirea atractivității turistice, au fost renovate două instituții muzeale: Muzeul de istorie și etnografie din municipiul Bălți și Muzeul de istorie și etnografie „Nicolae Bulat” din municipiul Soroca. Renovarea și modernizarea celor două muzee a contribuit la creșterea vizibilă a potențialului turistic și valorificarea patrimoniului cultural în Regiunea de Dezvoltare Nord. Muzeele au devenit mai atractive pentru locuitorii celor două municipii și pentru turiști datorită noilor echipamente moderne din dotare.

Dezvoltarea urbană este un domeniu de intervenție care câștigă tot mai mult teren în nordul țării. Astfel, pe parcursul anului trecut, în cadrul a două proiecte de revitalizare urbană, la Ocnița a fost renovată clădirea unui muzeu și a fost renovată aleea din centrul localității. De asemenea, în municipiul Bălți a fost renovat energetic Gimnaziului nr. 6, de spațiile căruia vor putea beneficia și elevii unor instituții de învățământ defavorizate din vecinătate.

În domeniul Eficiența energetică a clădirilor publice, a fost finalizată renovarea energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din municipiul Bălți. Astfel, cu suportul Uniunii Europene, 905 elevi și 80 de angajați ai liceului bălțean beneficiază de condiții de studiu îmbunătățite și de un mediu de lucru confortabil.

În 2023, pentru implementarea proiectelor de infrastructură, ADR Nord a valorificat 94,3 mil. lei. Suma valorificată provine, în mare parte, din sursele FNDRL, dar și din cofinanțările beneficiarilor și din surse alocate de Uniunea Europeană.

Monitorizare și evaluare

Monitorizarea și evaluarea reprezintă o parte esențială a efortului ADR Nord pentru asigurarea durabilității investițiilor în perioada post-implementare a proiectelor de infrastructură. În acest sens, în 2023, ADR Nord a evaluat și a monitorizat proiecte de infrastructură implementate anterior, în vederea asigurării durabilității acestora.

În spiritul aceluiași efort, ADR Nord a evaluat două Programe regionale sectoriale (PRS) ale Regiunii de Dezvoltare Nord: în domeniul Sporirea atractivității turistice (perioada 2017 – august 2023) și în domeniul Asigurare cu apă și canalizare (perioada 2015 – 2020).

Concursuri de selectare a proiectelor de infrastructură

Printre cele mai importante realizări de anul trecut este organizarea a două apeluri de proiecte lansate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Astfel, ADR Nord a desfășurat sesiuni de informare privind completarea notei conceptuale și completarea cererilor de finanțare pentru Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor (ediția noiembrie 2022).

De asemenea, ADR Nord a elaborat șase note conceptuale pe care le-a depus în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de aprovizionare cu apă și sanitație, programul de dezvoltare regională, apel pe listă (ediția octombrie 2023).

Evenimente de promovare și obiective de dezvoltare

În 2023, ADR Nord a organizat mai multe evenimente de promovare a politicii de dezvoltare regională și a regiunii, printre care un atelier de lucru cu genericul „Dezvoltarea regională – model european de prosperitate”, organizat în contextul Zilei Europei la Bălți, și Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a IX-a, eveniment tradițional ce a inclus o conferință internațională cu genericul „Specializarea inteligentă – perspective de dezvoltare în Regiunea Nord” și o masă rotundă cu partenerii de dezvoltare din Voievodatul Polonia Mare (Wielkopolska), Republica Polonă. De asemenea, ADR Nord a participat la organizarea Soroca Forum 2030 și s-a alăturat campaniei de informare în cadrul Forumului Primarilor, eveniment organizat sub egida Președinției Republicii Moldova.

Principalele obiective ale ADR Nord pentru anul 2024 sunt: asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate, facilitarea creșterii economice, atragerea investițiilor în regiune și îmbunătățirea guvernanței la nivel regional. ADR Nord va continua să valorifice relațiile pe care le-a dezvoltat cu partenerii săi externi.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord