print
Guvernul Germaniei a susținut un training privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare pentru raioanele Briceni, Glodeni și Sângerei
04.05.2022
474 Accesări

Formarea noilor competențe în domeniul regionalizării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare (AAC) și consolidarea cunoștințelor cu privire la regionalizarea serviciilor de AAC au fost obiectivele unui training cu genericul „Regionalizarea serviciilor de AAC”, desfășurat de Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova și ADR Nord, în cadrul unui proiect de planificare în domeniul managementului apelor implementat de ADR Nord în parteneriat cu CCI a RM prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova.

Trainingul a avut loc miercuri, 4 mai 2022, la Bălți, și a reunit autorități publice locale, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai organizațiilor neguvernamentale din raioanele Briceni, Glodeni și Sângerei.

Maria Prisacari, director ADR Nord: „Regionalizarea serviciilor de AAC este un concept nou pentru Republica Moldova și necesită a fi înțeles și aplicat în mod corespunzător. Procesul de regionalizare a serviciilor de AAC ține de competența autorităților publice locale, care au nevoie de sprijin pentru realizarea acestor sarcini. Prin acest training, dorim să facilităm procedurile de regionalizare, prin informarea reprezentanților autorităților administrației publice locale, care să transmită mesajul consiliilor locale, în a căror competență este aprobarea acțiunilor privind furnizarea/prestarea serviciilor de AAC și realizarea proiectelor de infrastructură”.

Pe parcursul evenimentului, Liliana Belecciu, expertă în regionalizarea serviciului de AAC, a prezentat informații relevante privind regionalizarea serviciului de AAC în Republica Moldova. Experta a abordat aspecte privind cadrul legal și normativ în regionalizarea serviciilor de AAC și s-a referit la politica națională în sectorul de alimentare cu apă și canalizare. În special, experta a vorbit despre beneficiile regionalizării serviciilor de AAC, provocările existente și soluțiile care se impun. Totodată Liliana Belecciu a oferit exemple de bune practici în sector din Republica Moldova, în special din nordul țării, precum și din străinătate. În partea a doua a trainingului, experta a vorbit despre elaborarea și aprobarea tarifelor la serviciile de ACC, modelul instituțional de regionalizare a serviciilor de AAC și procedura regionalizării serviciilor de AAC.

La rândul său, Elena Verenciuc, șefa Secției planificare și cooperare regională a ADR Nord, a comunicat că proiectul „Planificare SMART în domeniul managementului apelor”, în cadrul căruia a avut loc trainingul, urmărește crearea cadrului de planificare necesar pentru atragerea investițiilor în sectorul AAC și planificarea eficientă a resurselor pentru a asigura un acces echitabil la servicii calitative de apă și canalizare. Proiectul va avea impact asupra vieții socio-economice a raioanelor Briceni, Glodeni și Sângerei în ceea ce privește calitatea mai bună a apei, o gamă mai largă de activități agricole și neagricole (diversificare economică), dezvoltarea turismului datorită accesului la AAC și facilități necesare în toate domeniile de activitate datorită valorificării investițiilor în acest domeniu.

La finalul trainingului, participanții au adresat întrebări despre gestionarea serviciilor de AAC, crearea operatorilor regionali, oportunitățile oferite de fondurile naționale și contribuțiile locale pentru proiecte.

Proiectul „Planificare SMART în domeniul managementului apelor” este implementat de ADR Nord prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova (SDG Innovation Fund Moldova), în cadrul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Copyright © 2022 Agenția de Dezvoltare Regională Nord