print
Membrii CRD Nord au luat act de realizările de anul trecut ale ADR Nord și au aprobat planul de implementare a SDR Nord pentru 2021
16.02.2021
604 Accesări

Membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord s-au întrunit marți, 16 februarie 2021, în cadrul primei ședințe ordinare din acest an.

În cadrul evenimentului au ținut discursuri Ghenadie Iurco, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM); Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională a MADRM; Maria Prisacari, directorul ADR Nord; membri ai CRD Nord, specialiști ADR Nord; consultanți regionali GIZ Moldova, precum și reprezentanți ai societății civile. Ședința a fost prezidată de către președintele CRD Nord, Vasile Secrieru.

Secretarul de stat Ghenadie Iurco a încurajat implicarea membrilor CRD Nord în procesul de realizare a politicii de dezvoltare regională, buna conlucrare a acestora cu ADR Nord fiind capabilă să genereze idei și rezultate scontate în procesul de dezvoltare a regiunii. „Ne bucurăm că, în 2020, un an dificil nu doar pentru țara noastră, ați reușit să realizați activitățile pe care le-ați planificat. ADR Nord a depus un efort considerabil în tot acest proces. Totodată, constatăm că planul de activitate al ADR Nord pentru 2021 este unul destul de ambițios, urmând să fie valorificați, din surse de finanțare naționale și externe, circa 250 milioane de lei”, a subliniat oficialul MADRM, urându-le participanților la ședință succes în activitățile planificate.

Lucrările ședinței CRD Nord au început cu prezentarea Raportului de progres privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) Nord 2016-2020, pentru perioada ianuarie-decembrie 2020. În acest context, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, a adus la cunoștința membrilor CRD Nord informații despre cele mai importante rezultate obținute de Agenție în perioada vizată. În raportul prezentat de către directorul ADR Nord se arată că, în 2020, Agenția a gestionat 8 proiecte de dezvoltare regională finanțe din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). În acest sens, ADR Nord a valorificat circa 37 milioane de lei. În aceeași perioadă de raportare, specialiștii ADR Nord au fost implicați în activități de implementare a 5 proiecte finanțate de Uniunea Europeană (UE), valorificând în acest sens 24,2 milioane de lei din totalul celor circa 200 milioane de lei alocați de UE. Totodată, anul trecut ADR Nord a mai gestionat încă 6 proiecte finanțate din alte surse externe, valorificând în acest scop 918 mii de lei.

Un alt subiect pus în discuție în cadrul ședinței CRD Nord s-a axat pe activitățile reflectate în Planul anual provizoriu privind implementarea SDR Nord 2016-2020 în anul 2021. În acest context, șefa Secției Planificare și cooperare regională, Diana Josan, i-a informat pe consilieri că, în 2021, ADR Nord va continua să implementeze 4 proiecte finanțate din FNDR, lansate anterior. Totodată, Agenția va continua implementarea a 5 proiecte finanțate de UE și va mai gestiona încă 5 proiecte finanțate din alte surse externe. De asemenea, printre activitățile planificate de ADR Nord în anul curent se numără elaborarea și aprobarea Programului Operațional Regional 2021-2023, organizarea a trei module de instruire a autorităților publice locale privind politica dezvoltării regionale, elaborare a trei cereri de finanțare depuse în cadrul concursului de proiecte (apelul pe listă), cu finanțare din FNDR, pentru perioada 2021-2023 etc. Membrii CRD Nord au aprobat planul de implementare a SDR Nord pentru anul 2021.

De asemenea, membrii CRD Nord au aprobat componența grupului de lucru privind elaborarea Programului Operațional Regional (POR) pentru perioada 2021-2023. Din componența grupului de lucru fac parte 21 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale, ai mediului academic, ai sectorului de afaceri și ai societății civile. Detalii despre acest subiect a prezentat Mariana Cebotari, specialistă în planificare la ADR Nord.

În cadrul întrunirii regionale, au fost constituite și aprobate, în cadrul CRD Nord, grupurile de lucru în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare (8 membri), Sporirea atractivității turistice (11 membri) și Dezvoltarea urbană / Revitalizarea urbană (10 membri). Aceste grupuri de lucru și activitățile ce urmează să le desfășoare vor avea loc în contextul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord”, finanțat prin intermediul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova. Detalii în acest sens a prezentat Elena Verenciuc, specialistă în relații APL / CRD Nord.

La finalul ședinței, membrilor CRD Nord li s-a prezentat conceptul Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru perioada 2021-2027. În acest context, șeful Direcției politici de dezvoltare regională a MADRM, Igor Malai, a comunicat că politica de dezvoltare regională începe a produce primele rezultate de impact sistemic în Republica Moldova. Astfel, susține funcționarul MADRM, „pentru prima dată de la independență s-a reușit o încetinire, încă fragilă, a tendințelor galopante de concentrare disproporționată a dezvoltării în municipiul Chișinău”. Totodată, reprezentantul MADRM a mai informat că la baza elaborării actualului proiect al SNDR au stat concluziile analizei aprofundate a tendințelor de dezvoltare socio-economică a regiunilor în perioada 2005-2020, noul concept de dezvoltare regională în Republica Moldova, Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”, precum și Acordul de Asociere RM-UE.

Detalii despre informațiile prezentate membrilor CRD Nord se găsesc, mai jos, la rubrica „Fișiere anexate”.

Ședința de constituire a CRD Nord de legislatura a IV-a a avut loc în data de 21 ianuarie 2020, la Bălți. CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri: cei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Mai multe detalii despre CRD Nord se găsesc AICI.

Copyright © 2021 Agenția de Dezvoltare Regională Nord