print
Al 4-lea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul Drumuri locale și regionale, în Regiunea de Dezvoltare Nord
19.11.2014
2421 accesări

Bălți, 19 noiembrie 2014. A avut loc cel de-al patrulea atelier de lucru cu genericul „Planificarea regională sectorială în domeniul infrastructurii Drumuri locale și regionale (DLR) în Regiunea de Dezvoltare Nord”, activitate de planificare strategică pentru identificarea necesităților de îmbunătățire a drumurilor locale și regionale în nordul republicii.

Moderat de către Maria Prisacari, specialist în probleme strategice și planificare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord), atelierul de lucru a fost divizat în două sesiuni, în timpul cărora participanților li s-a prezentat varianta preliminară a Planului regional sectorial (PRS) în domeniul infrastructurii DRL pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN), după care s-a discutat despre procesul de identificare a conceptelor de proiecte posibile în domeniul DLR. Totodată, a fost făcut o trecere în revistă a etapelor anterioare desfășurate în procesul de elaborare a PRS-ului.

La atelierul de lucru au participat reprezentați de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Administraţia de Stat a Drumurilor, Consiliile raionale din RDN, membrii grupului de lucru regional sectorial din RDN, specialişti de la ADR Nord, proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) în Republica Moldova” etc.

Directorul ADR Nord, Ion Bodrug, a subliniat importanța implicării membrilor grupului de lucru regional în procesul de elabore a PRS, accentuând că acest PRS trebuie să fie elaborat cu profesionalism de la bun început. „Urmează ca acest documentul să fie supus consultărilor publice, după care aprobat de către membrii Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord. Avem nevoie de un document bine gândit, ca să susțină proiectele de îmbunătățire a infrastructurii drumurilor cu impact regional”, a menționat directorul ADR Nord.

Reprezentantul MDRC, Parascovia Petrachi, a menționat că PRS-ul în domeniul DRL este elaborat în concordanță cu actualele documente naționale de dezvoltare, oferind soluții în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii rutiere în RDN.

Fișele de proiecte vor fi rezultatul final al atelierelor de planificare regională sectorială, pregătite pentru a putea fi depuse la fondurile europene și prezentate donatorilor interesați.

Programarea regională sectorială în domeniul infrastructurii DLR reprezintă un proces participativ pentru consolidarea capacităţilor de planificare şi programare în RDN, ce va asigura dezvoltarea proiectelor de investiţii.

Începând cu anul 2012, în RDN sunt organizate astfel de ateliere de lucru în 3 domenii de intervenție: Aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC), Managementul deșeurilor solide (MDS) și Eficiența energetică (EE). Din 2014, vor fi organizate ateliere de lucru similare și în domeniul planificării regionale în sectorul Drumuri locale și regionale (DLR). Pentru cele 4 sectoare a fost creat câte un grup de lucru (GL). Împreună cu specialiști din cadrul ADR Nord, experți naționali și internaționali, GL vor participa la procesul de elaborare a planurilor regionale sectoriale integrate. Acest proces se va încheia către sfârșitul anului 2015.

Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru și Sud au fost, din anul 2010, implicate activ în procesele inițiale de dezvoltare regională, conduse de Consiliile pentru Dezvoltare Regională (CDR-uri) și ADR-uri. Acest lucru a avut loc în cadrul unei politici regionale elaborată de MDRC.

Atelierele de lucru de planificare regională sectorială au loc cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, acordat în cadrul proiectului MSPL, gestionat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Proiectul urmărește să îmbunătăţească serviciile publice locale în satele şi oraşele din Republica Moldova. Beneficiarul principal al proiectului este MDRC, ADR-urile şi Consiliile Regionale pentru Dezvoltare, precum și comunităţile din regiunile de dezvoltare din țară. 

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord