print
În atenția Administrațiilor Publice Locale de nivelurile I și II! Audieri publice la Programele regionale sectoriale
04.12.2013
2551 accesări

INVITAȚIA și AGENDA

Programele regionale sectoriale (PRS) reprezintă un instrument operațional în planificarea regională cu menirea de a spori capacitatea APL în elaborarea proiectelor regionale durabile și să creeze condiții pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniile de Eficiență Energetică a Clădirilor Publice, Managementul Deșeurilor Solide, respectându-se conformitatea acestora cu politicile sectoriale, practicile existente și cadrul strategic relevant.

Programele Regionale pentru sectorul Eficiență Energetică a Clădirilor Publice vor contribui, la nivel regional, la realizarea a obiectivului național stabilit în Programul Național pentru Eficiență Energetică 2010-2020 și în Planul Național de Acțiuni în domeniul Eficienței Energetice pentru anii 2013-2015. În vederea atingerii prezentului obiectiv, a fost elaborat un Plan de Acțiuni ca parte componentă a prezentului document, în baza căruia vor fi identificate clădirile prioritare pentru renovare. În același timp, detalierea planificării până la nivel de raion va oferi informații pentru Programele locale de eficiență energetică ce trebuie să fie elaborate de către autoritățile publice locale.

Activitățile din cadrul PRS se vor axa pe fortificarea procesului de planificare și programare sectorială la nivel regional în vederea creării unui sistem regional de identificare a unor concepte de proiecte posibile prioritare cu potențial maxim de eficientizare a consumului de energie. Acest lucru va duce la optimizarea investițiilor și la elaborarea proiectelor durabile în sectorul eficienței energetice (EE) în clădirile publice din regiunile de dezvoltare.

PRS în domeniul managementului deșeurilor municipale reprezintă un instrument operațional în planificarea regională cu menirea de a spori capacitatea APL în elaborarea proiectelor regionale durabile, care vor crea condiții pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniul managementului deșeurilor. Acest document încorporează necesitățile de dezvoltare a sectorului vizat în regiunile de dezvoltare, respectându-se conformitatea acestora cu politicile sectoriale, practicile existente și cadrul strategic relevant.

Obiectivul general al PRS este de a îmbunătăți serviciile publice locale de gestionare a deșeurilor în regiunile de dezvoltare, trecând etapizat la noile standarde în conformitate cu cerințele Directivelor UE.

PRS prevede dezvoltarea sectorului în trei etape, 2013-2017; 2018-2022; 2023 și mai departe; stabilind țintele și indicatorii țintă pentru colectarea deșeurilor, recuperarea resurselor, tratarea deșeurilor speciale și eliminarea lor. În acest scop, au fost elaborate studii asupra sectorului privind evaluarea opțiunilor posibile tehnice și financiare pentru a propune un sistem nou de gestionare a deșeurilor în regiune, implementând abordarea regională.

Ca rezultat, PRS propune pentru fiecare regiune de dezvoltare un anumit număr de zone de management al deșeurilor (conform prevederilor strategiilor naționale), care include pentru fiecare zonă stații de transfer echipate cu echipament de colectare a deșeurilor municipale, un depozit sanitar și facilități de sortare / tratare și compostare a deșeurilor.

Ședința de consultare publică în Regiunea de Dezvoltare Nord va avea loc pe 18 decembrie 2013, ora 10.00, în incinta Restaurantului Nistru din orașul Bălți.

Puteți expedia propunerile Dvs. șefei Secției planificare strategică și programare, Inga Cojocaru, la e-mail-ul spsp.adrnord@gmail.com sau la telefonul (0231) 2 56 46.

Copyright © 2024 Agenția de Dezvoltare Regională Nord