Prima   -  Legislație   -  Acte legislative - Legea nr. 96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice

Legea nr. 96 din 13.04.2007 privind achizițiile publice

13.04.2007   2003 accesări   Monitorul Oficial nr. 107-111 din 27.07.2007

Prezenta lege se aplică contractelor de achiziții publice care nu sînt specificate la art.4 și a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele praguri: a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri - 20 000 de lei; b) pentru contractele de achiziții publice de lucrări și servicii - 25 000 de lei. Prezenta lege se aplică și contractelor de achiziții publice subvenționate direct cu peste 50 la sută de către autoritățile contractante și care nu se referă la excepțiile specificate la art.4. Prezenta lege prevede și particularități privind contractele de achiziții publice care nu sînt specificate la art.4 și a căror valoare estimativă, fără taxa pe valoare adăugată, este egală sau mai mare decît următoarele praguri: a) pentru contractele de achiziții publice de bunuri și servicii - 2 500 000 de lei; b) pentru contractele de achiziții publice de lucrări - 99 000 000 de lei.

Vezi în: română   русский  

Arrow Prev

   

  

Arrow Next