Prima   -  Achiziții publice   -  Documentații de atribuire - linkuri descărcare documentații de licitație/concursuri (actualizat 25.09.2018)

linkuri descărcare documentații de licitație/concursuri (actualizat 25.09.2018)

25.09.2018    

18/04259 Reparația grupului sanitar, culoarului și a ușilor în oficiul ADR Nord mun. Bălți

18/03685 sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I (actualizat 4 septembrie 2018)

18/01747 Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești 

17/00476 Construcția stației de tratare în com. Risipeni, r. Fălești

17/00557 lucrări de eficientizare energetică a Centrului de Sănătate Edineț

17/00844 Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc" prin eficientizarea energetică

17/00885 Lucrări la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III inclusiv stația de dezinfectare și conectarea s. Bilicenii Vechi la apeductul magistral

17/01122 Aprovizionarea cu apă potabilă a loc. Ocolina, Parcani și Voloave în cadrul proiectului Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă pentru locuitorii a 15 sate din raionul Soroca

17/01213 Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2

17/01250 Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimăncăuți, r. Briceni în cadrul proiectului inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020

17/01251 Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Floresti, cu conectarea la doua puncte de racordare, amplasate in or. Marculesti si s. Lunga în cadrul proiectului: Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca

17/01309 Servicii de auditare a proiectului finanțat de către Guvernul României "Crearea sistemului integrat de dezvoltare durabilă a sectorului apicol în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova"

17/01477 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectele: Apeduct Bălți - Sîngerei, etapa III și stație de tratare, Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2, aprovizionarea cu apă potabilă a loc. Ocolina, Parcani, Voloave din r. Soroca

17/01499 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectele: Creșterea indicilor de eficiență energetică a Centrului de sănătate Edineț, Construcția stației de tratare în com. Risipeni, Renovarea Centrului de sănătate din Drochia

17/01671 Renovarea centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc" prin eficientizarea energetică

17/01907 Reparația încăperilor (oficiu) în incinta ADR Nord mun. Bălți

17/01997 Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor la obiectele: Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Floresti și Reconstrucția blocului școlii de sport din s. Grimăncăuți r. Briceni

17/02086 Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimăncăuți, r. Briceni în cadrul proiectului inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020

17/02114 Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2

17/02233 Reparația încăperilor (oficiu) în incinta ADR Nord mun. Bălți

17/02301 Responsabil tehnic pentru lucrările: Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s. Grimăncăuți, r. Briceni

17/02308 sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut, raionul Glodeni (etapa I - comunele  Cuhnești și Balatina)

17/02311 Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în r. Rîșcani ETAPA I în cadrul proiectului cod N4014 inclus în DUP 2017-2020

17/02758 serviciu de elaborare a studiului și analizei în domeniul prioritar dezvoltării regionale: cercetare și inovare în RDN

17/02759 Responsabil tehnic pentru lucrările: sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I

17/02763 Panouri de informare

17/02844 reconstrucția a două linii de cablu 10 kV: fiderele 36,2A SA Răut SD28, SD29-SE Bălți 330/110/10 kV și fiderele 49,50 SA Răut SD28, SD 29 - SA CET-NORD

17/02998 Responsabil tehnic pentru lucrările: Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în r. Rîșcani ETAPA I

17/03085 Responsabil tehnic pentru lucrările: reconstrucția a două linii de cablu 10 kV: fiderele 36,2A SA Răut SD28, SD29-SE Bălți 330/110/10 kV și fiderele 49,50 SA Răut SD28, SD 29 - SA CET-NORD

17/03351 sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I

17/03147 Dezvoltarea pieței agricole EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE situată în r. Rîșcani ETAPA I în cadrul proiectului cod N4014 inclus în DUP 2017-2020

17/03351 sisteme de alimentare cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, Tranșa I

17/03456 reconstrucția a două linii de cablu 10 kV: fiderele 36,2A SA Răut SD28, SD29–SE Bălți 330/110/10 kV și fiderele 49,50 SA Răut SD28, SD 29 – SA CET-NORD

17/03733 Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești

Arrow Prev

       

  

Arrow Next