Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - Concurs pentru ocuparea funcției de manager de oficiu

Concurs pentru ocuparea funcției de manager de oficiu

06.12.2017   1750 Accesări   ADR Nord

Funcție vacantă: manager de oficiu

Scopul general al funcției: Oferirea serviciilor superioare de secretariat, cancelarie şi sprijin administrativ directorului ADR Nord, personalului şi Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord pentru a asigura că serviciile sunt furnizate eficient.

Managerul de oficiu va fi angajat în cadrul Secției administrative. Concursul va fi desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

Condiții de participare:

 • Cetățean(ă) al/a Republicii Moldova
 • Studii superioare în ştiinţe sociale, juridice sau alte ştiinţe conexe;
 • Experienţa anterioară într-o poziţie similară este binevenită;
 • Competenţă în utilizarea computerului cu cunoştinţe a aplicaţiilor Microsoft;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române; cunoașterea limbilor engleză și/sau rusă va fi un avantaj;
 • Abilități excelente de comunicare și manageriale.

Sarcini și responsabilități:

 • Asigurarea unor servicii de asistenţă în birou pentru a asigura eficienţa şi eficacitatea în cadrul ADR;
 • Receptarea, direcţionarea şi reproducerea apelurilor telefonice şi mesajelor fax;
 • Menţinerea sistemului general de evidenţă şi înregistrarea corespondenţei;
 • Asistenţă în planificarea şi pregătirea şedinţelor, conferinţelor şi apelurilor telefonice de conferinţă;
 • Răspunde la solicitări publice;
 • Direcţionarea publicului larg la membrul personalului corespunzător;
 • Menţinerea unui inventar adecvat al materialelor de birou;
 • Furnizarea serviciului de procesare a textului, suportului administrativ şi de secretariat pentru directorul ADR;
 • Procesarea textuală a tuturor documentelor oficiale;
 • Furnizarea unor servicii de secretariat pentru CRD;
 • Organizarea şi asigurarea convocării şedinţelor CRD;
 • Elaborarea, pregătirea şi prezentarea lucrărilor în cadrul şedinţelor CRD;
 • Întocmirea şi semnarea proceselor-verbale în timpul şedinţelor CRD;
 • Asistarea preşedintelui şi membrilor CRD în timpul dintre şedinţe;
 • Asigurarea înregistrării, păstrării şi arhivării documentelor şi a altor acte ale CRD;
 • Asigurarea afişării pe pagina web a ADR Nord a ordinii de zi, proceselor-verbale şi deciziilor din timpul şedinţelor, aprobate de CRD;
 • Primirea şi distribuirea corespondenţei CRD;
 • Efectuarea altor activităţi necesare pentru a asigura funcţionarea eficientă a CRD.

Referințe pentru interviul de angajare: 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri / diplome / certificate, în confirmarea studiilor obținute - pentru funcțiile care necesită asemenea cunoștințe sau calități;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare, cu excepția cazurilor în care persoana este angajată pentru prima oară.

Date de contact:

 • Agenția de Dezvoltare Regională Nord
 • tel./fax: (231) 29682
 • adresă poştală: MD-3100, municipiul Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
 • persoană de contact: Ion Iliev, specialist cadre
 • e-mailjurist.adrnord@gmail.com

Data limită până când poate fi depus dosarul este 22 decembrie 2017, ora 17.00.

Arrow Prev

     

  

Arrow Next