Prima   -  Galerie multimedia   -  Galerie video - TVN: Investiții în Regiunea de Dezvoltare Nord

TVN: Investiții în Regiunea de Dezvoltare Nord

05.10.2021   224 Accesări  

Vezi câți bani au fost investiți în Regiunea de Dezvoltare Nord în domeniile Managementul deșeurilor solide, Eficiența energetică în clădirile publice și Alimentare cu apă și canalizare și care sunt cele de mai succes proiecte. / TVN

* * *

În perioada 2010-2015, ADR Nord cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a elaborat un șir de Programe Regionale Sectoriale în domeniile: Managementul deșeurilor solide (MDS), Alimentare cu apă și canalizare (AAC), Eficiență energetică în clădirile publice (EE), Drumuri locale și regionale (DLR), Turism, Infrastructura de sprijin a afacerilor și a implementat mai multe proiecte de infrastructură.

În raioanele Rezina, Șoldănești, Florești în domeniul managementul deșeurilor solide au fost realizate investiții de circa 1.499.367 de euro, bani alocați din sursele Guvernului Germaniei prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă a oamenilor implicați în procesul de colectare a deșeurilor și dezvoltarea prestatorilor de servicii. 

Iluminare stradală din comuna Tătărăuca Veche, Soroca un al proiect implementat în domeniul eficienței energetice în anul 2013. Grație proiectului, de serviciul de iluminare stradală beneficiază cei circa 2000 de locuitori ai comunei. Sistemul modern și econom de iluminare stradală pentru 6 localități a fost creat cu sprijinul financiar al proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", implementat de GIZ.

În total, au fost instalate 350 de corpuri de iluminat, bazate pe tehnologiile LED. Acestea sunt dirijate prin intermediul a 13 dispozitive de evidență a energiei electrice. Lungimea rețelelor este de peste 21 kilometri. Utilizarea unei asemenea instalații moderne duce la diminuarea de două ori a costurilor de consum a energiei electrice. Anual, economiile se cifrează la 117 000 de lei, față de utilizarea soluțiilor clasice, neeficiente din punct de vedere energetic. Costul investiției este de peste 3,4 milioane lei. Sistemul de iluminare este funcțional din ianuarie 2013șieste gestionat de întreprinderea municipală „Tătărăuca Service", creată în 2012. Pentru acest serviciu locuitorii achită lunar câte 10 lei pentru o gospodărie.

Domeniul AAP

În perioada 2011-2016 au urmat mai multe investiții în domeniul aprovizionări cu apă și canalizare. Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în raionul Râșcani” este un alt proiect finanțat din sursele Guvernului Germaniei prin intermediul Proiectului MSPL. Acest proiect se cifrează la 19,49 de milioane de lei, dintre care 222 mii lei au fost alocate de Consiliului raional Râșcani și contribuția locuitorilor satului Duruitoarea Veche.

În cadrul proiectului, la Costești au fost construite 7,5 km de rețele de apeduct și 9,7 km de rețele de canalizare. De asemenea a fost montată o stație de epurare cu capacitatea de 150 m3, care asigură tratarea apelor uzate menajere din satul Duruitoarea Veche și orașul Costești.

Totodată, a fost reabilitat sediul ÎMDP „Apă-Canal Costești”, cu o suprafață de 200 m2și au fost achiziționate șase unități de tehnică specializată pentru operatorul de servicii de alimentare cu apă și de canalizare.

În perioada anilor 2016-2020 a fost inițiată implementarea a 8 proiecte finanțate din sursele FNDR și 4 proiecte finanțate din sursele UE prin intermediul GIZ.

7 proiecte cu finanțare din sursele FNDR au fost finalizate și anume:

 1. Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa”,
 2. Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor comunei Parcani, Ocolina și Rădi Cereșnovăț din raionul Soroca”,
 3. „Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul Prut-2”,
 4. „Apeduct Bălți-Sîngerei, etapa III și stația de tratare”,
 5. „Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor a 15 sate din raionul Soroca”,
 6. „Modernizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Dondușeni, Corbu, Țaul, Climăuți, Țîrnova (etapa I) și
 7. „Apă pentru viață în Regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca”.

Din sursele Guvernului Germaniei  a fost finalizat proiectul investițional „Îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Rîșcani”, unde a fost construită o infrastructură de alimentare cu apă și canalizare, cât și elaborate 4 proiecte tehnice pentru construcția și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în orașele Drochia, Edineț și Fălești, Costești (satele Păscăuți, Damașcani, Proscureni) și 2 sisteme de canalizare în com. Gălășeni și com. Hiliuți. În urma elaborării documentației tehnice, 3 proiecte cu finanțare UE se află în proces de implementare: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia”, „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești” și „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Edineț”. Pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, raionul Rîșcani" au fost identificate surse financiare de la Banca Mondială.   

153,10 km de rețele de distribuție construite din 177.40 km rețele planificate;

 • 48,119 km aducțiune din 58,431 km planificate;
 • 18 km de canalizare din 18 km planificate și 5 sisteme autonome de canalizare (școli, grădinițe,) din 5 planificate;
 • 2 stații de epurare construite din 2 planificată;
 • 3 stații de tratare a apei din 3 planificate;
 • 3 stații de captare construite;
 • 4 castele de apă construite din 4 planificate;
 • 2 turnuri de apă construite din 2 planificate.

Ca rezultat accesul la serviciile de AAC înregistrează o dinamică pozitivă față de valoarea inițială din anul 2015 la nivelul RDN. Totuși, ponderea populației conectate la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare în regiune rămâne a fi scăzută. Până în prezent, RDN are un grad insuficient de acoperire cu rețele de utilități publice la apă și canalizare.

Conform datelor BNS, în anul 2019, populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de 427,6 mii persoane, reprezentând 43,9% din populația RDN. Se remarcă o creștere a acestei ponderi cu 6,2 puncte procentuale față de anul 2015. În mediul urban acest indicator atinge 71,6%, pe când în mediul rural rata de conectare a populației la sistemul de alimentare cu apă constituie doar 27,9%. Numărul localităților conectate la sistemul de aprovizionare cu apă a crescut de la 179 în anul 2015 până la 203 în anul 2019.

Nivelul de dezvoltare al sistemului de canalizare în RDN este mai redus decât al sistemului de aprovizionare cu apă. În anul 2019 doar 172,6 mii persoane sau 17,7% din populația regiunii era conectată la sisteme de canalizare, fiind sub nivelul național (29,3%). Pe medii de reședință 47,9% din populația urbană și doar 0,3% din populația rurală au fost conectate la sisteme de canalizare. Față de anul 2015 acest indicator înregistrează o creștere cu 1,0 punct procentual.

În vederea îmbunătățirii nivelului de asigurare cu servicii de apă și canalizare de calitate, în anul 2020, ADR Nord a obținut finanțare din FNDR pentru implementarea a 5 proiecte în domeniul AAC. Pentru realizarea acestor proiecte a fost aprobată suma de 31 957 618  lei.

De asemenea, începând cu 2020 ADR Nord cu suportul UE, prin intermediul GIZ, a început și continuă implementarea a 3 proiecte în domeniul AAC, în valoare de 186 309 980 lei. Acestea sunt: „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia", „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Edineț", „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești"în cadrul cărora au fost contractați operatori economici ce realizează lucrări de construcție montaj. 

Domeniul Managementul deșeurilor solide 

Indicatorul de bază utilizat pentru evaluarea domeniului de intervenție MDS este Rata de acoperire a localităților cu servicii de gestionare a deșeurilor menajere solide. Potrivit datelor furnizate de BNSse constată, că sectorul MDS este foarte slab dezvoltat în regiune. Gradul de acoperire a localităților cu servicii de salubrizare în anul 2019 a constituit doar 8,6%, înregistrând o creștere nesemnificativă față de anul 2015 cu 0,9 puncte procentuale. Totodată, situația variază considerabil de la zonele urbane la cele rurale. Dacă localitățile urbane au o rată de acoperire de 100%, în mediul rural cifra este aproximativ de 20 ori mai mică (5,3%).

În prezent, o mare parte a deșeurilor menajere sunt eliminate prin utilizarea depozitelor de deșeuri neconforme, care în majoritatea cazurilor nu sunt autorizate și reprezintă o sursă majoră de poluare a solului și a apelor subterane. Aceste locuri de depozitare a deșeurilor nu întrunesc standardele moderne de mediu în ceea ce privește amplasarea, proiectarea, construcția și exploatarea lor. Necătând la faptul, că în mare parte, astfel de depozite neconforme pe parcursul anilor sunt lichidate, totuși numărul lor rămâne a fi considerabil. 

Tabel 2. Situația depozitelor neconforme în RDN

Indicatori

2015

2016

2017

2018

2019

Numărul de spații neconforme de depozitare a deșeurilor solide

779

1130

667

1077

1001

Numărul de spații neconforme de depozitare a deșeurilor solide lichidate

584

875

527

803

839

La nivel regional, în anii 2016-2020 ADR Nord nu a avut în implementare proiecte investiționale în domeniul MDS.

 

GIZ - Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei implementează proiecte de dezvoltare din numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), alte Ministere Federale, precum şi alte instituții şi organizații internaționale)

GIZ susține procesele complexe de reforme şi schimbări în ţările în curs de dezvoltare şi cele aflate în tranziție. Toate activitățile GIZ sunt orientate spre îmbunătăţirea durabilă a condițiilor de trai şi a perspectivelor oamenilor.

Promovarea cooperării între Guvernul Germaniei şi Guvernul Republicii Moldova a început în 1994. De atunci, au fost implementate un şir de proiecte importante de dezvoltare, care au avut drept scop facilitarea procesului de tranziție de la o economie planificată la cea de piață.

Comentarii (0) Adaugă comentariu
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase
Arrow Prev

     

  

Arrow Next