Prima   -  Noutăți - IMPORTANT ! Lista celor 28 de proiecte aprobate și ce trebuie să facă cei care au proiectele în listă

IMPORTANT ! Lista celor 28 de proiecte aprobate și ce trebuie să facă cei care au proiectele în listă

22.06.2010   1658 Accesări  

1

Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților dezavantajate a unei zone din RDN prin construcția branșamentului spre or. Drochia la apeductul Soroca-Bălți

2

Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut

3

Conectarea ZEL „Bălți" la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces

4

Finisarea construcției Apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare

5

Reducerea șomajului în zonele turistice ale RDN prin dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii

6

Intersecții culturale

7

Renovarea străzii centrale din or. Edineț

8

Sistem de management a deșeurilor în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca

9

Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune

10

Crearea la nivel regional a unui sistem integrat  de management al deșeurilor menajere solide

11

Susținerea dezvoltării sectorului privat din zonele rurale prin elaborarea portalului informațional

12

Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința,Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești,s. Å¢îpletești), s. Heciul Nou

13

Reabilitarea rețelei de drum public local Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km

14

Solidari pentru un mediu ecologic curat

15

Reparația drumului L-37 Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova, sectorul din s. Corjeuți și  s. Trinca

16

Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare - Îmbunătățirea calității vieții

17

Extinderea și regionalizarea serviciilor de administrare a deșeurilor menajere

18

Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord

19

Iazul Å¢îra-Perla Floreștiului

20

Dezvoltarea potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești

21

Construcția apeductului și canalizării în cartierul Bălțul Nou

22

Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în regiunea de nord

23

Centru Creativ - Inovativ PRO Cariera

24

Oportunități de realizare a produselor alimentare cu creșterea veniturilor populației

25

Reconstrucția rețelelor și sistemului de canalizare în or. Ocnița, r-l Ocnița, sectorul nr.7 (spitalul raional Ocnița) Stația de purificare biologică cu o capacitate de 20 m3/zi amplasată în s. Paustovo, com. Lipnic

26

Eco-salubritate rurală în zona Costești-Stînca

27

Performanță economică prin instruire de excelență

28

Sistema de alimentare cu apă a satului Petrușeni, Rîșcani.

Ca urmare, Vă rugăm să prezentați la ADR Nord toate copiile anexelor de care dispuneți: proiecte tehnice, studii, etc., cu ștampila aplicantului pe acestea și la fel să fie indicat pe acestea: „Conform cu originalul" și semnătura, până joi, 24.06.2010, ora 17:00.

Nu este interzis de a aduce originalele. Dar nu este recomandabil.

Arrow Prev

   

  

Arrow Next