Prima   -  Noutăți - Lista proiectelor depuse la sediul ADR Nord

Lista proiectelor depuse la sediul ADR Nord

14.06.2010   2404 Accesări  

În urma verificării administrative a proiectelor depuse din Regiunea Nord cel mai mare număr de propuneri de proiecte se referă la prioritatea 1, ce ține de reabilitarea infrastructurii fizice - în total 16 solicitări cu un buget încadrat între 1 mln. lei și 100 mln. lei. Din cele 39 proiecte depuse, 11 vizează îmbunătățirea factorilor de mediu și a atractivității turistice, pentru această prioritate fiind stabilite bugete între 250 mii lei și 15 mln. lei;  9 proiecte fiind solicitate pentru susținerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale cu bugete incluse între 1 mln. lei și 3 mln. lei. O propunere de proiect din cele depuse poate fi încadrată atît în prioritatea 1, cît și 3. Nu a trecut verificarea administrativă o propunere de proiect, solicitantul  fiind ne-eligibil și o solicitare ce ține de activitatea de bază a agenților economici.

În urma evaluării efectuate se poate menționa, că necesitățile de finanțare ale solicitanților din Regiunea Nord depășesc cu mult fondurile disponibile. În acest context, ulterior se va pune accent pe accesarea altor fonduri din Moldova și de peste hotare.  Evaluarea proiectelor este un proces minuțios, ce implică o atenție deosebită privind corectitudinea completării și depunerii tuturor documentelor solicitate conform Instrucțiunii pentru Utilizatori.

 Lista proiectelor depuse la sediul ADR Nord:

Proiectul nr.1 „Reconstrucția rețelelor și sistemului de canalizare în or. Ocnița, r-l Ocnița, sectorul nr.7 (spitalul raional Ocnița). Stația de purificare biologică cu o capacitate de 20 m3/zi amplasată în s. Paustovo, com. Lipnic", primăria or. Ocnița.
Proiectul nr.2: „Finisarea construcției Apeductului magistral Bălți-Sîngerei cu ramificații comunitare", r-l Sîngerei
Proiectul nr.3: „ Solidari pentru un mediu ecologic curat", primăria s. Cremenciug, r-l Soroca.
Proiectul nr.4: „ Renovarea capitală a sistemei de canalizare a s. Baraboi, r-l Dondușeni", primăria s. Baraboi, r-l Dondușeni.
Proiectul nr.5: „Finisarea construcției poligonului pentru acumularea, sortarea și valorificarea deșeurilor menajere pentru 3 primării (7 localități): or. Biruința, com. Alexăndreni (s. Alexăndreni, s. Heciul Vechi, s. Grigorești, s. Tîplești,s. Å¢îpletești), s. Heciul Nou", primăria or. Biruința, r-l Sîngerei.
Proiectul nr.6: „Eco-salubritate rurală în zona Costești-Stînca", primăria com. Costești, r-l Rîșcani.
Proiectul nr.7: „Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare - îmbunătățirea calității vieții", primăria or.Edineț, r-l Edineț.
Proiectul nr.8: „Dezvoltarea traseelor turistice din regiune prin reconstrucția căilor de acces către muzeul național de istorie", primăria s. Malinovscoe, r-l Rîșcani.
Proiectul nr.9: „Oportunități de realizare a produselor alimentare cu creșterea veniturilor populației", primăria or. Rîșcani, r-l Rîșcani.
Proiectul nr.10: „EcoLumină pentru o dezvoltare autosustenabilă a comunei și eco-educație regională", primăria s. Tătărăuca Veche, r-l Soroca.
Proiectul nr.11: „Sistem de management a deșeurilor în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca", primăria s. Tătărăuca Veche, r-l Soroca.
Proiectul nr.12: „Construcția apeduct, canalizare, stație de epurare ", primăria s. Cuhureștii de Sus, r-l Florești.
Proiectul nr.13: „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga - un factor important în activitățile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune", primăria s. Larga, r-l Briceni.
Proiectul nr.14: „Intersecții culturale", primăria s. Băhrinești, r-l Florești.
Proiectul nr.15: „Reabilitarea rețelei de drum public local Pîrlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km", Consiliul Raional Soroca.
Proiectul nr.16: „Stabilirea unui sistem de management integrat al deșeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Nord", Consiliul Raional Soroca.
Proiectul nr.17: „Modernizarea sistemului de încălzire în Liceul Teoretic Cosăuți", primăria s. Cosăuți, r-l Soroca.
Proiectul nr.18: „Stabilirea unui sistem de management integrat de management al deșeurilor menajere solide" primăria or. Lipcani, r-l Briceni.
Proiectul nr.19: „Iazul Å¢îra-Perla Floreștiului", primăria com. Ghindești, r-l Florești.
Proiectul nr.20: „Dezvoltarea potențialului rutier și turistic al zonei Răut din or. Florești", primăria or. Florești, r-l Florești.
Proiectul nr.21: „Performanță economică prin instruire de excelență", primăria or. Florești, r-l Florești.
Proiectul nr.22: „Sistem comunitar integrat de management al apelor", primăria com. Prodănești, r-l Florești.
Proiectul nr.23: „Sistema de alimentare cu apă a satului Petrușeni, Rîșcani" primăria s. Petrușeni, r-l Rîșcani.
Proiectul nr.24: „Extinderea și regionalizarea serviciilor de administrare a deșeurilor menajere", Consiliul Raional Florești.
Proiectul nr.25: „Conectarea ZEL „Bălți" la utilitățile municipale: apă, canalizare, electricitate, drumuri de acces", primăria mun. Bălți.
Proiectul nr.26: „Construcția apeductului și canalizării în cartierul Bălțul Nou", primăria mun. Bălți.
Proiectul nr.27: „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru mediu curat în regiunea de nord", primăria or. Otaci, r-l Ocnița.
Proiectul nr.28: „Centru Creativ - Inovativ PRO Cariera", primăria or. Otaci, r-l Ocnița.
Proiectul nr.29: „Susținerea dezvoltării sectorului privat din zonele rurale prin elaborarea portalului informațional", Consiliul Raional Drochia.
Proiectul nr.30: „Îmbunătățirea situației social-economice a comunităților dezavantajate a unei zone din RDN prin construcția branșamentului spre or. Drochia la apeductul Soroca-Bălți", Consiliul Raional Drochia.
Proiectul nr.31: „Alimentarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut", Consiliul Raional Fălești.
Proiectul nr.32: „Atragerea investițiilor în mediul rural prin proiecte de parteneriat public privat", ADR Nord.
Proiectul nr.33: „Valorificarea potențialului și consolidarea atractivității turistice a Regiunii de Nord a RM", primăria or. Sîngerei, r-l Sîngerei.
Proiectul nr.34: „Renovarea străzii centrale din or. Edineț", primăria or. Edineț, r-l Edineț.
Proiectul nr.35: „Reparația drumului L-37 Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova, sectorul din s. Corjeuți și  s. Trinca", primăria s. Corjeuți, r-l Briceni.
Proiectul nr.36: „Reducerea șomajului în zonele turistice ale RDN prin dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii", primăria ADR Nord.
Proiectul nr.37: „Facilitarea creării parteneriatelor regionale durabile", ADR Nord.
Proiectul nr.38: „Asociațiile de Cooperare Intercomunitară - premisă pentru DEL", ADR Nord.
Proiectul nr.39: „Calitatea apei, o provocare fără frontiere", primăria com. Izvoare, r-l Fălești.

 

Arrow Prev

   

  

Arrow Next